• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Begroting 2024 SRD 60 miljard, tekort 4,1 procent

| dagblad suriname | Door: Redactie

President Santokhi heeft gisteren aan het parlement voor het dienstjaar 2024 een begroting ingediend van SRD 60 miljard. Het tekort is geraamd op SRD 7,3 miljard, hetgeen neerkomt op 4,1 procent van het BBP (Bruto Binnenlands Product).

De inkomsten voor het komend jaar zijn geraamd op SRD 52,7 miljard. Hiervan is ruim SRD 10,5 miljard opgebracht onder de noemer van leningen. De belasting- en niet belastingmiddelen zijn geraamd op 

SRD 42,1 miljard. Aan donormiddelen is opgebracht een bedrag van SRD 424,5 miljoen.

Om beleid en programma’s uit te voeren is het totaal opgebrachte bedrag SRD 45,7 miljard. De operationele uitgaven, waaronder personeel gerelateerde

uitgaven, kapitaaluitgaven en overige uitgaven zijn geraamd op ruim SRD 14, 2 miljard.

IMF-programma

In zijn jaarrede gisteren in het parlement zei de president, dat in het komend dienstjaar het IMF-programma zal worden voortgezet. Het monetair en fiscaal beleid daarbinnen, zoals met het IMF is afgesproken, draagt onder andere bij aan het stabiel houden van de wisselkoers. Naast koersstabiliteit is het beleid gericht om de inflatie terug te brengen naar 35 procent of lager. De inflatie ligt op dit moment rond de 53,5 procent. De schuldpositie van het land is teruggebracht van USD 4 miljard naar USD 3,1 miljard.

Met betrekking tot de

schuldonderhandelingen met China, die bevinden zich in een vergevorderd stadium. Deze week was een delegatie uit China in Paramaribo om de besprekingen voort te zetten. Binnen het IMF-programma is herschikking van de binnenlandse- en buitenlandse schuld portfolio een noodzaak. Het creëert vertrouwen in de financiële wereld en bij internationale financiële instellingen. Een succesvolle herschikking van de schulden betekent volgens de president ook dat de nationale begroting effectief minder wordt. Hierdoor ontstaat er ruimte om andere aspecten van het economisch hervormingsprogramma te realiseren.  

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie