• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Burgervader Bhola verwelkomt veiligheidsplan korpschef Isaacs

| suriname herald | Door: Redactie

De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft zijn tevredenheid geuit over het aangekondigde veiligheidsplan van korpschef Bryan Isaacs. Tijdens een ontmoeting met de districtscommissarissen, regiocommandanten en andere autoriteiten werden ideeën uitgewisseld over de aanpak van criminaliteit.

Bhola benadrukte het belang van een betere communicatie tussen de districtscommissarissen en politiecommandanten, inclusief schriftelijke rapportage zoals voorgeschreven in het Politiehandvest, en regelmatige fysieke overlegmomenten. Hij onderstreepte ook de noodzaak om het preventiebeleid gezamenlijk aan te pakken en waar nodig bij te sturen, met samenwerking op regionaal en bestuurlijk niveau.

De burgervader benadrukte het belang van het veiligheidsplan in de strijd tegen criminaliteit, vooral gezien de

recente toename van ernstige misdrijven in de regio. Hij stelde voor om in een Public Private Partnership (PPP) twee containers te plaatsen langs de Waterkant, die zouden worden afgestaan door ondernemers die het veiligheidsplan ondersteunen. Deze containers zouden dienen als uitvalsbasis voor politiebewaking en monitoring van de veiligheid rondom de Centrale Markt Paramaribo.

Bhola kondigde aan dat er na drie maanden een evaluatie zal plaatsvinden om te controleren of alle geplande maatregelen zijn geïmplementeerd. Het doel van de bijeenkomst was om kennis te maken met de nieuwe politieleiding en de preventiebeleidsmaatregelen op regionaal niveau te bespreken, met als uiteindelijk doel de

samenwerking verder te intensiveren.

| suriname herald | Door: Redactie