• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Wie is meneer Badjalala’

| sun.sr | Door: Redactie

‘We horen plotseling over een meneer Badjalala. Ik vraag mij af, zonder meneer Badjalala onaangenaam te zijn, wie is meneer Badjalala in deze. Ik heb hem nog nooit in mijn leven gezien noch gesproken. Welke wet geeft hem die bevoegdheid met betrekking tot de inschrijving. Kijk waar het gevaarlijk gaat nu, wanneer men praat over wet en recht, dat meneer Badjalala al prijzen bekend maakt. In dat stuk leek het alsof alles rond was en dat hij het werk voor USD 5 miljoen kan gaan doen. Meneer Badjalala’s rol ken ik niet, weet ik niet. Ik wil het graag weten.’

Aan het woord is de gewezen districtscommissaris van Nickerie en ex-DNA-lid, Rachied Doekhie, die graag de rol die meneer Badjalala vervult bij de bouw van een nieuwe openbare markt in Nickerie, wil weten.

Project Management Team Nickerie overgeslagen

In gesprek met SUN stelt Doekhie duidelijk dat hij als Nickeriaan, geboren en getogen in het district en gewezen districtscommissaris, elke ontwikkeling in zijn geboorteplaats van harte verwelkomt. De rol die de markt in Nickerie in de achterliggende jaren heeft vervuld en nog steeds inneemt in het leven van de doorsnee burger, is van enorme waarde. Het betreft niet slechts de koop en verkoop

van groente, vlees, vis, levenswaar en overige producten, maar het intermenselijk contact dat beleefd wordt. ‘De markt is de plek waar iedereen elkaar ontmoet. Het is bijna cultuur geworden.’ Echter fronst Doekhie zijn wenkbrauwen wanneer hij bepaalde zaken ziet gebeuren. ‘Ik heb enkele briefwisselingen gezien, tekeningen gezien.

En ik vraag me hierbij af, waar zijn wij beland? We blijven maar die fouten maken. Surfin was één van de fouten. En nu met dat heel ding hier, terwijl de president himself in het district een Project Managementteam (PMT) in elkaar timmert, onder leiding van rijstmagnaat Imro Manglie, de districtscommissaris zit erin en nog andere notabelen om zaken die nijpend zijn in het district, te bekijken.’ Volgens de normale procedure zou het PMT samen met het volk kijken wat ze willen, ze maken hun plan. Het team beschikt eveneens over een gerenommeerde architect, Roy Baidjoe, in Nickerie om de design namens het volk te maken. Het plan wordt vervolgens gemaakt en opgestuurd naar het ministerie van Openbare Werken (OW). ‘En daar gaan de zaken bekeken worden en wanneer de zaken zijn bekeken en alle actoren uit Nickerie zijn op één lijn zijn, wordt er een bestek opgemaakt en wordt er een openbare inschrijving gehouden en de beste persoon komt in aanmerking.’ Boven aangegeven procedure is handelen volgens de wettelijke bepalingen, benadrukt Doekhie.

Project Managementteam beschikt al over bouwtekening

Het staat boven kijf dat hoewel de president met zoveel tamtam een Project Managementteam in het district installeert, personen die probleem en pijnpunten zelf ter hand kunnen nemen, blijkt dat ontwikkelingen voor torenhoge bedragen worden voorgesteld door een persoon die helemaal geen affiniteit heeft met het rijstdistrict. Doekhie geeft aan dat het PMT reeds met ressortsraadsleden en districtsraadsleden diepgaande gesprekken heeft gevoerd en van gedachte is gewisseld over de bouw van een markt in Nickerie. Er zijn diverse designs opgemaakt door de architect Roy Baidjoe die eveneens deel uitmaakt van het PMT.

De bouw van een nieuwe markt zal volgens dit team beslist geen USD 5 miljoen kosten, maar vele malen goedkoper. Volgens voorlopige ramingen komt het bedrag uit op slechts USD 1 miljoen. Vooral op grond hiervan verbaasd het hem dat juist de Nickerianen die een team vormen en over een bouwtekening beschikken die nota bene vele malen goedkoper is, overgeslagen worden door de president. ‘En dit kan niet, de president kan niet een PMT in elkaar zetten en een of andere wie dan ook of hij meneer Badjalala heet of wat dan ook, plotseling met iets anders komt opdagen. Terwijl men in die brief zegt dat alles volgens de wettelijke bepalingen zal gaan, zie je dat ze juist bezig zijn het niet volgens de wettelijke bepalingen te doen.’  

Er hangt al een prijskaart van USD 5 miljoen

Nadat de informatie over de bouw van een markt in Nickerie ter waarde van USD 5 miljoen naar buiten is gelekt, probeert de regering in de verdediging te gaan middels diverse berichtgevingen. ‘Nu hoort men, het is niet zo bedoeld, we gaan een inschrijving moeten houden. Dat is mooi en waar, maar mijn God, je hebt dat kindje al een naam gegeven. Je bent nog niet eens getrouwd, dat kind is nog niet eens geboren.’ Gelet op het feit dat er al een prijskaart is vastgesteld van USD 5 miljoen voor de bouw van de markt is het volgens de oud-districtscommissaris meer dan vanzelfsprekend dat al de inschrijvers tegen USD 5 miljoen gaan zitten.

‘Ik vraag me af waar die extra miljoen gaat. En laten we hopen dat wanneer er ingeschreven wordt, er volgens de inschrijvingsregels voor aannemingswerken wordt gewerkt, en het gegund wordt aan de goedkoopste. Want dit schijnt een vieze rol te gaan worden van iemand waarbij iedereen gaat inschrijven met een cent of SRD’tje teveel of te min. En dan gaan ze zeggen, de prijzen waren gelijk.’

‘Ik ga geen amsoi kopen achter schuifdeuren’

Het is voor Doekhie heel interessant te weten door wie de bouwtekening op basis waarvan de markt gebouwd zal worden ter waarde van USD 5 miljoen, is vervaardigd. Het gebouw vertoont volgens Doekhie in de verste verte geen gelijkenissen met een marktgebouw. ‘Het lijkt op Residence Inn hotel van Paramaribo. Ik ga geen amsoi kopen achter schuifdeuren en glazen. Ik heb 46 landen in mijn leven gezien. En ik heb nog nooit zo een markt gezien. Dat lijkt op een paleis van de president in Nickerie.

Met dat bedrag van USD 5 miljoen zullen Nickerianen heel blij gemaakt worden middels de bouw van een markt ter waarde van USD 1 miljoen in de 5 verschillende ressorten waaronder: Wageningen, Henar, Oostelijke Polders, Westelijke polders en Nieuw-Nickerie. Volgens de bouwtekening van het PMT betreft het niet slechts een markt, maar een gebouw met een multifunctioneel karakter, waar behalve het marktgebeuren ook andersoortige activiteiten ontplooid kunnen worden. Een grote luchtige markt a la Holland’, waar de stroom van frisse lucht ongehinderd kan plaatsvinden. Met op de rivier een vismarkt. Ook een boulevard maakt deel uit van de activiteiten. Al deze zaken komen volgens het PMT uit op een bedrag van USD 1 miljoen. Slechts een vijfde deel van het bedrag dat genoemd wordt door Badjalala.’

Sarwan Badjalala is officieel senior adviseur Materieel en Logistiek op het kabinet van de president.

Asha Bhagwat

| sun.sr | Door: Redactie