• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
Nederland Suriname

Per werkdag komt er Euro 634.000,00 uit Nederland naar Suriname

| gfcnieuws.com | Door: Hardeo Ramadhin

Ik wil een beroep doen op alle Surinamers om de nationale en internationale ontwikkelingen dagelijks op de voet te blijven volgen. Onlangs (in december 2017) heeft de zeer gerespecteerde fiscaal-jurist, de heer mr. Robby Makka, op de radio bij ABC (kanaal 101.7) het volgende gezegd:

”Deskundigen hebben uitgerekend dat er op jaarbasis ongeveer 165.000.000 euro (€ 165 miljoen) door Nederlanders (Nederlandse Surinamers) naar Suriname gestuurd wordt aan familieleden en vrienden (in de vorm van pakketten, geld via de cambio’s, medicijnen, kleding, boeken, tickets etc.).”

Ik heb mij persoonlijk georiënteerd bij enkele pakkettenbedrijven in Suriname (zoals Calypsona, Survice Line, Ten Shipping etc). Wij

krijgen nu meer pakketten uit Nederland dan voorheen. Oudere Surinamers gaan met taxi’s om hun pakketten af te halen.

Ik ben als Surinamer bijzonders trots op dat onze familieleden ons niet in de steek hebben gelaten in moeilijke dagen. Onze diasporavrienden en diasporafamilieleden weten precies wat er in Suriname heeft plaatsgevonden in de afgelopen acht jaren (2010-2018).

Met alle droomverhalen hebben zij ons tot bedelaars gemaakt. De huidige machthebbers zullen doorgaan om ons mooie verhalen blijven vertellen. Deze verhalen zullen in een tweeparig versnelde beweging toenemen bij het naderen van de verkiezingsdatum van 25 mei 2020.

Een jaar heeft 260 werkdagen (52 weken

x 5 dagen = 260 dagen)

Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat er op dagbasis uit Nederland (euro 165.000.000 : 260 werkdagen) = € 634.615,36 (afgerond 634.000 euro) naar familieleden komt. Wij krijgen van onze familieleden wat extra “economische zuurstof” waardoor wij ons hoofd nog boven water kunnen houden.

Terwijl wij zoveel ondersteuning krijgen uit Nederland (van onze familieleden en diasporavrienden) worden eerbare Surinamers door enkele valse nationalisten, enkele portemonneerevolutionairen en enkele opportunisten voor a-nationale Surinamers uitgemaakt.

Alsof dat niet voldoende is worden respectabele Surinamers valselijk beschuldigd dat zij met Nederland collaboreren om hun leider in de gevangenis te krijgen.

Nederland heeft Suriname niet nodig

Nederland is een van de tien rijkste landen in de wereld. Nederland is een zeer beschaafd land, waar beschaafde burgers wonen. Deze beschaafde burgers kiezen geen criminelen als hun politieke leiders.

Deze beschaafde burgers geven alle burgers de gelegenheid om te studeren. Het bruto nationaal product in Nederland is ongeveer € 880.000.000.000 (880 miljard euro). Suriname heeft niet eens een BNP van 1 miljard euro. Waarover praten wij in Suriname.

Er wonen op dit ogenblik ongeveer 340.000 Surinamers (die hun roots in Suriname hebben) in Nederland. Op dit ogenblik wonen er meer dan 160.000 Hindostanen in Nederland. In 1968 woonde er nog ongeveer 1.800 Hindostanen in Nederland.

Ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking bestaat uit mensen die uit Suriname afkomstig zijn. Er zijn wat Surinamers die rondlopen en bewierookt zijn door Dubai-achtige, Hoogie-achtige en Abdul-achtige figuren die ons willen uitleggen dat Nederland ons wil herkoloniseren.

Laat men deze onwetende Surinamers in het kort uitleggen dat Suriname vanaf 1790 een verlieslatende kolonie van Nederland was. In 1808 was de slavenhandel ook in Suriname afgeschaft. Van tijd tot tijd vliegen deze figuren stilletjes naar Nederland om hun vakantie daar door te brengen.

Wij moeten goede banden met Nederland onderhouden. Willen of niet willen; wij moeten goede banden met alle landen van de wereld onderhouden, maar in het bijzonder met Nederland waar de meeste familieleden van ons wonen en werken.

Deze familieleden van ons in Nederland hebben voor de rest van hun leven Nederland als hun vaderland gekozen. De 73 jarige Hardeo is slechts drie keren naar Nederland geweest (in 2002, bij het heengaan van zijn moeder en daarna met vakantie in 2011 en 2016).

Nederland is een machtig land. Op alle fronten staan zij aan de top van de wereld (op onderwijsgebied, op medisch gebied etc.). Als ik geen familieleden in Nederland zou hebben, zou ik niet in staat zijn om met mijn ontwaarde geld een maand in Nederland te vertoeven in een hotel.

Suriname is op 31 juli 1667 in handen van Nederland gekomen. Wij zijn van 1667 tot 1975 = 308 jaar kolonie/gebiedsdeel van Nederland geweest. Deze lange historie heeft ervoor gezorgd dat wij hun taal, zeden, gewoonten en hun godsdienst hebben overgenomen.

Een behoorlijk deel van de slaven en hun nakomelingen hebben Nederlandse namen gekregen van de plantage-eigenaren en hebben die ook in 2018 behouden (denk aan de namen Hooghart, Limburg). Deze namen zijn geen Afrikaanse namen.

De slaven werden gekerstend, maar veel immigranten zijn eveneens gekerstend. Het is een goede zaak. De Bijbel leert ons veel goeds geleerd en dat heeft gemaakt dat wij geen barbaren zijn geworden.

Wij zijn nog steeds fatsoenlijke en beschaafde mensen, dank zij de religie. Wij hebben de inhoud van de Bijbel, maar vooral de Tien Geboden goed bestudeerd.

De Tien Geboden behoort tot het fundament van ons leven: gij zult niet liegen, misleiden, en bedriegen; hebt u naaste lief gelijk uzelve; gij zult niet stelen; gij zult niet doden; eert uw vader en uw moeder etc.

Diasporavrienden zorgen voor groei van een land Door veel te lezen wordt jouw mens- en wereldbeeld ook anders. Ter illustratie neem ik het huidige India als voorbeeld. India is honderden jaren kolonie van Engeland, Frankrijk en Portugal (denk aan Goa) geweest. In 1947 is India zelfstandig geworden.

Door hard te werken is India in 70 jaar een wereldmacht geworden. De Indiërs schelden Engeland niet uit, zoals de Paarsen van Suriname nu Nederland als de boosdoener van alle ellende in Suriname zien.

De Indiase diaspora is ongeveer 30.000.000 (30 miljoen). De Indiërs die buiten India wonen en werken, sturen miljarden euro’s/US dollars naar India. Ik citeer uit National Geographic (2008, pagina 93) het volgende: ”De Indiase economie groeit als kool.

Toch bestaat er een lange traditie dat Indiërs die in het buitenland werken hun families in India ondersteunen, zo blijkt uit ruim vijftien miljard euro aan buitenlandse stortingen (in 2004).

Het geld dat Indiërs naar huis sturen, bedraagt nu bijna een kwart van de Indiase reserve in vreemde valuta”.

Wij moeten ons bekrompen denken vaarwel zeggen. Laten wij ons als mondiale burgers opstellen en niet denken dat de wereld om Suriname draait. Ik citeer uit het boek ”India”, geschreven door Brigitte Ars bladzijde 38 het volgende:

”Tegenwoordig vertrekken veel Indiërs naar de VS om in de informatietechnologie te werken. Er werken alleen al vierduizend (4.000) professoren van Indiase afkomst in de V.S. In het jaar 2000 schatte het tijdschrift Fortune het inkomen dat door de Indiase ondernemers in Silicon Valley was gecreëerd op 250 miljard dollar”.

Tenslotte wil ik alle Surinamers oproepen om geen enkele president te adoreren die een crimineel verleden heeft. Surinamers hebben dat niet verdiend.

 

| gfcnieuws.com | Door: Hardeo Ramadhin