• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PRESIDENT WIL CONCRETE TIJDLIJN VOOR VERDERE UITVOERING LWBP

| dagblad de west | Door: Redactie

De Stuurgroep en het Projectbureau van het Landelijk Woningbouwprogramma (LWBP), onder leiding van respectievelijk Pertap Bissumbhar en Mark Rommy, hebben een actualisatie gegeven over de voortgang van de projecten die binnen het LWBP worden uitgevoerd.

Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 2 mei heeft president Chandrikapersad Santokhi een aantal concrete punten benadrukt die in een tijdlijn moeten worden opgenomen. Deze punten zullen dienen als onderwerp van discussie tussen de betrokken partijen, met als doel om binnen enkele weken concrete beslissingen te nemen voor de verdere uitvoering van het LWBP.

Het staatshoofd merkt nogal wat vertraging op in de uitvoering van het LWBP. Dit

heeft te maken met een aantal uiteenlopende redenen, zoals bijvoorbeeld juridische en financiële aspecten. Op basis van deze obstakels heeft het staatshoofd een aantal voorstellen gedaan die opgenomen zullen worden in een concrete tijdlijn.

Uit de tijdlijn moet duidelijk blijken welke projecten nog uitgevoerd kunnen worden in de komende twaalf maanden en wat niet haalbaar is voor de verkiezingen. Naast de percelen die momenteel in kaart zijn gebracht, bouwrijp zijn gemaakt en infrastructuur die is aangelegd, wil de president weten hoeveel percelen nog beschikbaar zijn voor uitgifte, hoeveel huizen nog gebouwd kunnen worden en waar er in PPP-verband nog verkaveld en

gebouwd kan worden. Dit alles zal door de stuurgroep en het projectbureau gepresenteerd worden aan het staatshoofd.

Met betrekking tot het Affordable Housing Project (AHP) vroeg de president om na te gaan op hoeveel percelen er nog woonhuizen opgezet kunnen worden voor de eigenaren. De president ziet graag projectvoorstellen over het aantal nieuwe bouwkavels die in PPP-verband beschikbaar gesteld kunnen worden aan de gemeenschap.

Daarnaast moet er verder gekeken worden naar de verharding van wegen die voor toegang naar de terreinen zorgen. Alle bestaande en nieuwe projectvoorstellen worden verder besproken, uitgewerkt en opnieuw gepresenteerd om over enkele weken besluiten te nemen.

| dagblad de west | Door: Redactie