• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Directoraat Veeteelt presenteert resultaten mestonderzoek aan melkveehouders in ressort Wanica-B

| suriname herald | Door: Redactie

Het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de resultaten van het mestonderzoek aan melkveehouders te Houttuin in Wanica-B gepresenteerd. Rina Mokhamsing, senior voorlichter Veeteelt, maakte op 30 april 2024 de cijfers van de bedrijven bekend, welke bezocht werden in het Houttuin-gebied.

Er werden bij veertien melkveebedrijven in totaal 40 mestmonsters verzameld. De verzamelde mestmonsters werden geanalyseerd op de voorkomende parasieten in het Veterinair Laboratorium van het directoraat Veeteelt. 

Uit de resultaten van het mestonderzoek is gebleken dat er verbeterpunten zijn die getroffen moeten worden door de melkveehouders. Onder andere parasieten bestrijding en hygiëne maatregelen. Daarnaast preventiemaatregelen

die nodig zijn om de gezondheidsstatus goed te houden. 

Dierenarts Claudette Morsen hield een presentatie over de diverse parasieten of organismen die zich alleen kunnen voortplanten ten koste van een plant of dier. In het geval van een dier leven ze of op de huid, (de uitwendige parasieten) of in de darmen (de inwendige parasieten). Dieren kunnen op verschillende manieren door parasieten besmet worden onder andere van dier tot dier contact, inname van besmet voedsel of water, overdracht van insecten, direct contact met de parasieten door lopen, liggen of rollen op besmette grond.

De veel voorkomende parasieten volgens de dierenarts zijn onder

andere: Fasciola Hepatica, Moniezia expansa, M benedeni, Haemonchus Contortus, Cooperia spp, Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Bunosstomum trichonocephalum, Strongyloides, Oesopagostomum spp, Dictyocaulus Filaria en Eimeria spp. 

Parasieten voeden zich met de darminhoud, weefselvloeistof of lichaamsvloeistof van de gastheer, inclusief essentiële stoffen die niet gemakkelijk beschikbaar zijn voor de gastheer, zoals vitaminen. Sommige parasieten kunnen ook rechtstreeks bloed van de gastheer zuigen; terwijl anderen (zoals protozoa) rode bloedcellen of andere hystocyten kunnen vernietigen. 

Omdat de parasieten de voeding van de gastheer plunderen, verkeert de gastheer lange tijd in een staat van bloedarmoede, vermagering en ondervoeding. Ontwormings-behandelingen en hygiëne maatregelen op de stallen behoren tot de managementsystemen die de boeren in staat moet stellen de parasieten cyclus te verbreken.

Volgens Regillio Kiba, seniorvoorlichter Veeteelt is gras de belangrijkste voedselbron voor zowel kleine als grote herkauwers. Het gras wordt onderverdeeld in snijgrassen, welke na eventueel hakselen toegediend wordt aan het vee op de stallen en weidegrassen die door het vee wordt begraasd of eventueel gesneden toegediend. Met rotatie beweiding of blokken systeem kan het gras wederom regenereren. Rotatie beweiding of blokken systeem toepassen behoort ook tot een van de maatregelen. 

Het directoraat Veeteelt heeft op de melkveebedrijven Global Positioning System (GPS) punten aangebracht aan de hand waarvan een digitale kaart is vervaardigd waarop af te lezen is waar de melkveebedrijven zich bevinden. Aan de hand van een enquêteformulier werden de bedrijfsgegevens verzameld met als doel het bevorderen van een gezonde veestapel.

| suriname herald | Door: Redactie