• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Unie van Assertieve Vakbonden wil grootste vakcentrale worden

| suriname herald | Door: Redactie

De Unie van Assertieve Vakbonden (UvAV) streeft ernaar de grootste vakcentrale van Suriname te worden. “Als we dat bereiken, kunnen we druk uitoefenen op de regering,” zegt voorzitter Jerry Mac Intosh. Vrijdag vond de proclamatie plaats van deze nieuwe vakcentrale in het bondsgebouw van de Ogane Werknemersorganisatie Suriname (OWOS). De vakcentrale UvAV is gestart met vier vakbonden en hoopt dat meerdere vakbonden zich zo snel mogelijk aansluiten.

Omdat de UvAV heeft aangegeven de grootste vakcentrale te willen worden, suggereert Marchiano Hellings, penningmeester van de UvAV, dat het wellicht tijd is voor kleine vakcentrales om te stoppen. Een nieuwe vakcentrale is volgens

hem de juiste weg vooruit. De noodzaak om een nieuwe vakcentrale op te richten ontstond omdat bij de bestaande vakcentrale een bottleneck ontstond voor jonge mensen om door te groeien, aldus de voorzitter. “Daarom hebben we besloten ons eigen pad te bewandelen,” zegt Mac Intosh.

Geen ruimte voor politiek
Tijdens de proclamatie hebben de vakbondsleiders van de UvAV aangegeven dat ze geen politieke kleur hebben en dat ze niet op politieke podia zullen verschijnen. Ze hebben hierin een duidelijk standpunt ingenomen omdat ze geen politieke inmenging willen. Afgesproken is dat wanneer iemand actief wordt in de politiek, diegene geen stap terug

hoeft te doen; die persoon wordt door de UvAV zelf bedankt als bestuurslid.

Ze hebben ook duidelijk gemaakt dat ze geen vakbondsleiders zijn die genieten van privileges. “Net zoals ik hier zit, hou ik van eten, maar ik koop het zelf. Ik werk hard, niemand geeft me eten cadeau,” zegt Lloyd Pool, secretaris-generaal van de UvAV.

Hij benadrukt dat de vakcentrale niet tegen een regering is, maar wel wil dat er rekening wordt gehouden met de koopkracht van werknemers en de voorzieningen die werknemers hebben. Wanneer er een financiële crisis ontstaat in een land, voelen werknemers, de sociaal zwakkeren, mensen met een beperking en gepensioneerden dat als eerste.

“We weten allemaal dat veel mensen rijk worden door de natuurlijke hulpbronnen van het land,” zegt de voorzitter. De UvAV wil dat de regering haar vertelt hoeveel belasting deze mensen betalen, omdat de regering altijd geneigd is belasting te innen bij de werkende mensen.

De UvAV-voorzitter voert verder aan dat het doel is om de vakbeweging te vernieuwen, te versterken en aan te passen aan de hedendaagse arbeidsmarkt. Deze jonge leiders zullen met frisse energie, innovatieve benaderingen en nieuwe ideeën ervoor zorgen dat de vakbeweging sterker wordt. Ze zullen nieuwe manieren vinden om uitdagingen aan te gaan in de snel veranderende arbeidswereld. Mac Intosh laat ook doorschemeren dat ze openstaan om met andere vakcentrales samen te werken, omdat een gemeenschappelijk doel alleen kan worden bereikt met een gezamenlijke aanpak voor werknemers.

Momenteel staan de vier bonden die nu zijn aangesloten bij UvAV solidair met de actie van C-47 tegen de verhoogde stroomtarieven, aangezien de UvAV zich hierin kan vinden.

Een van de eerste stappen die de UvAV zal nemen, is het aanvragen van het lidmaatschap bij Ravaksur, omdat deze organisatie de gesprekspartner is van de regering. Ook zal zij het lidmaatschap aanvragen bij internationale organisaties.

Het bestuur van de UvAV bestaat uit Mac Intosh (voorzitter), tevens bondsvoorzitter van Communicatie Werknemers Organisatie Suriname (CWOS); Tannis Renfrum (ondervoorzitter), tevens bondsvoorzitter van de bond bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM); Pool (secretaris-generaal), tevens voorzitter van de Algemene Bond Personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ); Marciano Hellings (penningmeester), tevens voorzitter van de Ogane Werknemers Organisatie Suriname (OWOS); Antoine Defares (2e penningmeester); Astra Zebeda (secretaris); Calvin April (secretaris) en Norman Banai (secretaris).

| suriname herald | Door: Redactie