• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Belgisch watermanagementbedrijf bespreekt verbetering watervoorziening met president Santokhi

| suriname herald | Door: Redactie

Een delegatie van het watermanagementbedrijf Azulatis, onder leiding van CEO Pieter Verbeke, heeft op 3 mei 2024 een ontmoeting gehad met president Chan Santokhi. Het Belgische bedrijf, voorheen bekend als de Watergroep, was samen met Clifton Lienga, directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij (SWM), aanwezig voor besprekingen over verdere verbeteringen en optimalisatie van de landelijke watervoorziening.

Azulatis is al geruime tijd actief in Suriname en werkt sinds 2012 samen aan het verbeteren van de drinkwatervoorziening in het land. Tijdens het overleg werden de voortzetting van de samenwerking en de financieringsaspecten van de investeringen besproken.

President Santokhi benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van

voldoende en gezond drinkwater voor elke burger. Hij wees op de uitdagingen waarmee Suriname op dit moment kampt, met name in gebieden waar water tekortschiet, zelfs in delen van Paramaribo.

Santokhi benadrukte het belang van een strategisch plan van de SWM om deze uitdagingen aan te pakken, met noodzakelijke vervangingsmaatregelen en moderniseringen. Hij wees ook op de relatie tussen waterinfrastructuur en de werkzaamheden van de presidentiële werkgroep Landelijke Woningbouw, die grote gebieden toegankelijk maakt voor bouwprojecten.

CEO Verbeke benadrukte de nauwe samenwerking tussen Azulatis en SWM en noemde het project La Liberté in het district Commewijne als een voorbeeld van technologische vooruitgang

en duurzaamheid. Tijdens het overleg werd overeengekomen dat er een concreet waterplan moet worden ontwikkeld, gericht op het aanpakken van de huidige uitdagingen en het bieden van een duurzame oplossing voor de toekomst.

| suriname herald | Door: Redactie