• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Uitspraak in de zaak van Stalweide staat gepland voor 9 mei

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) uit zijn onbegrip over de vertraging in een kortgedingzaak. LVV heeft een kortgeding aangespannen tegen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Volgens minister Sewdien vond de rechtszitting twee weken geleden plaats, waarbij de rechter zich ter plaatse in het gebied oriënteerde. Dit verklaarde de LVV-minister vóór aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers (RvM). Momenteel is het afwachten.

“Het terrein behoort tot LVV, dus mijn collega van GBB had eerst toestemming moeten vragen aan ons ministerie, in plaats van af te gaan op een vals rapport,” benadrukt minister

Sewdien. Hij wijst erop dat er nog steeds geen actie is ondernomen tegen de grondinspecteur die het rapport heeft helpen samenstellen. “Dit gaat om mijn terrein waar ik boeren heb gefaciliteerd,” voegt hij eraan toe. “De minister heeft haar fout toegegeven, maar wat nu? Ik accepteer dit niet!”

Op de vraag of het ministerie van LVV heeft gefaald, zegt Sewdien dat het ministerie pas later betrokken raakte bij het kort geding. “Het ging om GBB en de tegenpartij. Ik ben later pas aangeschoven,” verduidelijkt hij. Sewdien wijst erop dat de overheid geen terreinen in grondhuur afgeeft of ter beschikking stelt. Hij

verklaart dat Harish Monorath, raadsman van GBB, aangaf, dat het ministerie grondhuur moest aanvragen, wat volgens Sewdien niet is gebeurd.

Sewdien benadrukt dat hij werkt met zijn ervaring. Een deel van het vee van de boeren is weggehaald met tussenkomst van de rechter, merkt de LVV-topman op. Ook meldt hij dat er karkassen in het veld zijn gevonden en dat een deel van de boeren hun vee heeft verkocht.

Het ministerie had omrastering laten aanbrengen op verzoek van de boeren, maar volgens Sewdien is er sprake van sabotage omdat palen zijn verwijderd en het draad is doorgeknipt. De politie heeft niet ingegrepen, ondanks herhaalde verzoeken van de minister aan de media. Er wordt beweerd dat er een vonnis is dat nageleefd moet worden. De magistraat heeft bepaald dat de rechtszaak in de komende maand wordt voortgezet.

 

| suriname herald | Door: Redactie