• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Ramadhin: “Geen sprake van corruptie bij SZF”

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft onlangs in De Nationale Assemblee (DNA) antwoord gegeven op de gestelde vragen over de gezondheidszorg in het land. Hij heeft aangegeven dat er onder de regering-Santokhi geen sprake is van corruptie bij het Staatsziekenfonds (SZF). De bewindsman gaf een overzicht van de ontvangsten en uitgaven bij het SZF van 2023 en het eerste kwartaal van 2024. Ramadhin merkte op dat bij overname van de regering de laatste verantwoording van het SZF dateerde van 2015. 

Over de opmerking over corruptie bij het SZF zei de minister dat tijdens de vorige regering niemand de directie opriep om

verantwoording af te leggen en de jaarrekeningen te presenteren, terwijl de huidige minister nu wordt gewantrouwd, ondanks dat hij in de afgelopen drie jaar samen met het SZF zes boekjaren heeft laten controleren door de De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD).

Ramadhin zei dat CLAD nu bezig is met het controleren van 2022. “Er was wel corruptie in de periode 2015-2020. Deze regering heeft CLAD opdracht gegeven om onderzoek te doen en zaken in de gaten te houden. CLAD is al langer dan een jaar bezig en er is geen sprake van corruptie. De boekhouding is op orde en elke maand worden de

ontvangsten en uitgaven verantwoord”, stelde de minister.

In 2023 is in totaal SRD 3.15 miljard ontvangen en SRD 3.6 miljard is uitbetaald aan dienstverleners. In 2023 waren de beheerskosten SRD 246 miljoen, 8.25 procent van de totale jaarbegroting van SZF. In 2019 bedroegen de beheerskosten 25 procent van de begroting. Dit betekent volgens de minister dat de nodige efficiëntieslagen zijn gemaakt.

De minister zei dat maandelijks bedragen via het SZF worden overgemaakt aan ziekenhuizen op basis van claims. Het ministerie van Financiën en Planning maakt maandelijks claims over in een aantal tranches.

“SZF is met alle dienstverleners in contact over betalingen en er zijn lopende afspraken hieromtrent. Men is niet altijd tevreden, maar we werken aan verbetering van de cashflow richting SZF”, zei Ramadhin. Zo is vanuit het SZF in 2023 SRD 486 miljoen vergoed aan particuliere apotheken die medicamenten hebben verstrekt aan SZF-verzekerden.

H

 

| suriname herald | Door: Redactie