• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Portugese kinderen klagen 33 landen aan voor falen in aanpak klimaatverandering

| dagblad suriname | Door: Redactie

Suriname ondervindt ook de gevolgen van klimaatverandering, zoals stijgende temperaturen, veranderende neerslagpatronen en toenemende extreme weersomstandigheden. Dit heeft negatieve gevolgen voor sectoren zoals landbouw, waterbronnen en biodiversiteit. Het opmerkelijke is echter, dat kinderen in ons land nog geen proactieve rol spelen in het uiten van hun bezorgdheid over klimaatverandering. Dit kan te wijten zijn aan beperkte toegang tot informatie, beperkte middelen, een gebrek aan prioriteit en betrokkenheid van oudere generaties.

Dit is opvallend gezien de recente overstromingen in het binnenland en de extreme hitte die we momenteel ervaren. In meer ontwikkelde landen zien we dat kinderen een actievere rol spelen.

Een groep

Portugese kinderen en jongeren heeft echter 33 landen, waaronder Groot-Brittannië, aangeklaagd voor hun falen in de aanpak van klimaatverandering. Ze beweren dat politieke inactie hun mensenrechten heeft geschonden en dat de bosbranden in Portugal een direct gevolg zijn van de opwarming van de aarde. 

De zaak wordt verdedigd door verschillende Europese regeringen, maar de eisers betogen dat ze gezondheidsrisico’s lopen door de bosbranden en angst ervaren vanwege een steeds warmere omgeving. Ze hebben €158.000 opgehaald via crowdfunding en krijgen steun van organisaties zoals Amnesty International en Greenpeace.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zal beoordelen of de zaak ontvankelijk is, met een verwachte uitspraak over ongeveer zes maanden. Groot-Brittannië en andere regeringen betwisten de jurisdictie van het Hof over de eisers, aangezien ze geen burgers zijn van de betrokken landen.

| dagblad suriname | Door: Redactie