• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IsDB-topman Al Jasser wijst op belang van “ring fencing” van Staatsolie  tegen politieke invloeden

| dagblad suriname | Door: Redactie

Muhammad Al Jasser, de president van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB), wijst op het belang van  “ring fencing” oftewel het afschermen van Staatsolie Maatschappij Suriname tegen politieke-  en andere invloeden. De Surinaams oliemaatschappij is volgens de IsDB-topman het kroonjuweel van Suriname dat gekoesterd moet worden. De wijze van management van het staatsoliebedrijf geeft zowel de lokale bevolking als de wereld aan hoe het gesteld is met de “governance” van het land. Hetzelfde geldt ook voor de Centrale Bank van Suriname. De Moederbank dient vrij van externe invloeden monetair beleid te voeren welke gebaseerd is op het adresseren van de noden in

de economie  en de juiste waarde aangeeft van de waarde van de Surinaamse munt.

Op een gezamelijke persconferentie met Financiën-minister Stanley Raghoebarsing afgelopen woensdagmiddag aan het eind van zijn twee-daagse bezoek aan Suriname, liet Muhammad Al Jasser zich ook uit over de goedkeuring door het IMF-bestuur van de derde evaluatie van het lopend programma van economisch herstel. 

Al Jasser, die enige tijd ook als “executive director” binnen de management van IMF heeft gezeten, noemt de IMF-goedkeuring een belangrijk signaal voor zowel lokale als buitenlandse investeerders. Het is volgens hem een certificaat dat Suriname op het vlak van herstructurering van het monetair- en fiscaal beleid goed op weg is. Voor zowel lokale als buitenlandse investeerders is dat heel belangrijk.

Naast de evaluatie en het bespreken van financieringen van lopende en in voorbereiding zijnde IsDB-projecten in Suriname, heeft Muhammad Al Jasser tijdens zijn tweedaagse bezoek belangrijke ervaringen gedeeld met de Surinaamse regering met betrekking tot de op handen zijnde ontwikkelingen in de olieindustrie. Volgens Financiën-minister  Raghoebarsing was Suriname naast financieringskwesties voor projecten, vooral ook geïnteresseerd in de ervaringen en zienswijze van de IsDB topman als het gaat hoe om te gaan met de toekomstige inkomsten uit de olieindustrie, opdat die duurzaam ten voordele komt van de huidige en toekomstige generatie. 

Klein land met grote ambities

Volgens Al Jasser is Suriname een klein land, maar één met grote ambities en potenties. Hij noemt onder meer de potenties op het vlak van menselijk kapitaal. Ook de carbon-negatieve status van Suriname, als deel van de Amazone regio, ziet de IsDB-topman als een belangrijk potentieel voor de ontwikkeling van het land.

Met betrekking tot de relatie met Suriname als lid-land van de IsDB zegt Muhammad Al Jasser dat zijn bank bereid is te helpen aan de ontwikkeling van het land. De focus van de bank bij de financiering van projecten in lidlanden is voornamelijk gericht op onderwijs, gezondheid en huisvesting. Daarbij gaat het in eerste instantie niet om de grootte van de financiering, maar om de bijdrage die projecten leveren aan de transformatie van de kwaliteit van het leven van de doelgroep. 

Op het vlak van onderwijs lopen de projecten in Suriname goed. In Marowijne (Moengotapoe) en Para (Onverwacht) zijn met IsDB-financiering schoolfaciliteiten gebouwd voor de opvang van leerlingen van het achterland. Het project Rehabilitatie Academisch Ziekenhuis Paramaribo, dat van 2014 dateert, wordt opgepakt. Met assistentie van de IsDB wordt het projectdossier nu beter voorbereid. Deze wordt naar verwachting volgend jaar afgerond, waarna het definitief besluit wordt genomen over de uitvoering. Het streven is om medio 2025 met de uitvoering te beginnen. Het gaat om een financieringsbedrag van minimaal USD 70 miljoen. Met betrekking tot het huisvestingsproject dat door IsDB wordt gefinancierd, zijn tijdens het bezoek van Al Jasser de project stagnaties besproken en afspraken daarover gemaakt. Verder loopt er een project van circa USD 2,5 op het gebied van ananasteelt. Ook is er een project ter waarde van ongeveer USD 41 miljoen ter verbetering van de electrictietsvoorziening in Paramaribo en Nickerie. 

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie