• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sampie: VHP-ministers traag met oplossen problemen in ‘ABOP-gebieden’

| waterkant | Door: Redactie

ABOP parlementariër Edgar Sampie beweerde gisteravond tijdens de Meet and Greet The People vergadering van de ABOP te Pontbuiten, dat ministers van andere partijen (doelende op de VHP) een trage werkwijze zouden hanteren om problemen in ‘ABOP-gebieden’ op te lossen. Maar wanneer ressortraadsleden van de geel-zwarte partij in Suriname, bij een ABOP-ministerie aankloppen, worden zaken volgens hem wel direct aangepakt.

“Mi yere fa den rr fu ABOP na Pontbuiten e krei, waka kantoor in en uit fu suku yepi gi Pontbuiten. I musu luku dati te den 17 rr-leden fu ABOP doro na wan ABOP-ministerie, direct den sani e seti. Maar

i musu luku dati te den doro na tra kantoro, o langa e teki voordat a san kan seti. Den man e kiri unu pikin pikin nanga systeem”, stelde de parlementariër. Hij stelt dat voor nu de eenheid nog wordt bewaard richting 2025.

Bij de afgelopen verkiezingen heeft de geel-zwarte partij alle 17 ressortraadszetels te Pontbuiten binnengehaald. Dit betekent volgens Sampie dat andere politieke partijen geen open oor zullen hebben voor oplossing van de noden van de mensen in dit ressort. Er is hierdoor ‘geen kans voor de kansarmen’. “Maar ABOP blijft de druk uitoefenen, zodat er toch een beetje kans

is voor de kansarmen in dit land”, stelde hij.

Volgens de volksvertegenwoordiger is het daarom belangrijk dat de mensen geloof blijven hebben in de ABOP, de eenheid blijven bewaren en vooral meer mensen geïnteresseerd laten raken in de partij. De ABOP moet volgens hem meer macht krijgen in 2025, zodat er meer gedaan kan worden voor achtergestelde buurten.

Sampie heeft ook een beroep op de jongeren gedaan om crimineel gedrag achterwege te laten. Ook personen die plannen hebben om iemand iets kwaads aan te doen, zouden dit per direct achterwege moeten laten. “Ik wil speciaal een oproep doen aan de jongeren, omdat de laatste tijd un’ si dati furu jongeren e dede door criminaliteit. I no denki, i sutu a trawan, e kiri a trawan. Ifi i no denki en i du wan sani, a go achtervolg yu yu heri libi en yu heri toekomst o pori”, zei de politicus.

| waterkant | Door: Redactie