• maandag 27 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SANTOKHI: VORSWIJK ZAL ZELF BEDANKEN BIJ VOLGENDE OMISSIE

| dagblad de west | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft in het radioprogramma Welingelichte Kringen gezegd dat minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer, haar ontslag zelf zal indienen bij het eerstvolgende schandaal op het ministerie.

Santokhi benadrukte, dat tijdens de vorige regering een beleid werd gehanteerd waarbij ministers direct hun ontslag moesten indienen bij het maken van een fout. Hij wees er voorts op dat veel ministers in korte tijd zijn vertrokken, maar dat de onderliggende problemen bij het ministerie, nooit werden opgelost. Hij stelde dat het probleem fundamenteel van aard is.

Minister Vorswijk heeft haar problemen besproken met president Santokhi en aangegeven, hoe de politieke omgeving

haar beleid beïnvloedt. Santokhi maakte duidelijk dat dit beleid veel schade, onzekerheid en ongemak veroorzaakt in de samenleving, politiek en bij de regering. Er is afgesproken dat dit niet meer mag gebeuren. Als er nog eens iets misgaat, zal Vorswijk zelf haar ontslagbrief schrijven en indienen bij de president.

Tijdens haar twee jaar als minister, is Vorswijk vaak bekritiseerd vanwege problemen met gronduitgiften en verlengingen van erfpacht of grondhuur. Deze aanvragen worden niet of moeizaam behandeld door haar ministerie. Ook werden rechthebbenden die al jaren gebruikmaken van hun grond, geconfronteerd met het feit dat hun terreinen aan derden werden uitgegeven.

| dagblad de west | Door: Redactie