• vrijdag 14 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister SoZaVo: “Koopkrachtversterking aan AOV’ers bedraagt 50% van totaal maandelijks uit te keren bedrag”

| dagblad suriname | Door: Redactie

Tijdens de persconferentie woensdag 15 mei na de wekelijkse vergadering van de Regeringsraad werden enkele belangrijke punten besproken. De ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), en Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) waren aanwezig.

Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Ines Pané, bracht tijdens de persconferentie een issue naar voren dat tijdens de vergadering was besproken. Bepaalde AOV-gerechtigden hebben aan regeringsfunctionarissen laten weten dat zij niet langer in aanmerking willen komen voor de eerder uitgegeven koopkrachtversterking (KKV). De minister benadrukte echter dat het ministerie hierover geen officiële meldingen heeft ontvangen.

KKV voor alle AOV’ers 

In 2023 besloot de regering om

alle AOV-gerechtigden een uitkering voor koopkrachtversterking toe te kennen. Dit besluit leidde in veel gevallen tot afwijkingen van de oorspronkelijke uitgangspunten voor de uitbetaling van de KKV. Volgens deze richtlijnen is de KKV bedoeld voor huishoudens met een gezinsinkomen van maximaal SRD 6.000 netto per maand.

50% totale maandelijkse uitgaven 

“De uitkering van koopkrachtversterking aan AOV-gerechtigden bedraagt ongeveer 50 procent van het totale maandelijkse uitkeringsbedrag, wat neerkomt op circa 125 miljoen”, verklaarde de minister. In dit verband vond op 13 mei een gesprek plaats tussen leden van de integraal Sociaal Programma-Commissie en de voorzitters van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de

Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). Uit dit gesprek bleek dat het bedrijfsleven een belangrijke rol kan spelen bij het opschonen van de bestanden, met name wat betreft privacykwesties.

Opschonen bestand

De minister vervolgde, dat de regering het ministerie heeft gevraagd hoe zij het AOV KKV-bestand kan opschonen. Een aantal adviezen is hiervoor opgesteld. Alle AOV-gerechtigden moeten voldoen aan de vastgestelde KKV-criteria, en er wordt al een screening uitgevoerd via het BIS-systeem en CEBUMA, Centraal Bureau Mechanische Administratie. 

Alternatieven

De minister stelde als alternatief voor om de AOV te verhogen naar SRD 1.800. “Hierdoor hoeven AOV-gerechtigden geen KKV meer aan te vragen, wat een groot deel van de administratieve rompslomp zou verminderen”, legde zij uit. Daarnaast kondigde de minister aan dat er een oproep zal worden geplaatst voor AOV-gerechtigden die momenteel KKV ontvangen en hier vrijwillig afstand van willen doen.

Het voorstel van de minister om de AOV-uitkering te verhogen naar SRD 1.800 roept echter vragen op. Momenteel bedraagt de AOV-uitkering SRD 1.750, en een verhoging van slechts SRD 50 lijkt weinig in vergelijking met de SRD 1.800 die AOV-gerechtigden nu ontvangen als koopkrachtversterking. 

SD

| dagblad suriname | Door: Redactie