• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname heeft cruciale rol in regionaal maritiem netwerk’

| de ware tijd | Door: Redactie

De voorbereidingen om te komen tot een regionaal – Inter-Caribisch – netwerk voor het vervoer van passagiers en vracht over zee vorderen gestaag. Initiatiefnemer Connect Caribe, die als uitvalbasis Barbados heeft, heeft bekendgemaakt dat er afspraken zijn met de rederij Jampur Group uit Dubai en dat daar minstens tien schepen van zullen worden ingezet. Verwacht wordt dat de eerste boot op zijn vroegst in augustus kan varen. Suriname wordt ook meegenomen in de plannen, al is er momenteel nog geen enkel contact gelegd met de lokale autoriteiten. Toch wordt de toekomstige rol van het land ‘cruciaal’ geacht.

Tekst Armand Snijders

In hoeverre Suriname zal worden

opgenomen bij de definitieve uitvoering van zowel het passagiers- als vrachtvervoer, is momenteel nog erg onduidelijk, geeft ook Vredesambassadeur bij de Verenigde Naties, André Thomas, toe op vragen van de Ware Tijd. Hij is nauw betrokken bij het maritieme initiatief en treedt als woordvoerder op.

“Het is niet zo dat je even naar de winkel gaat en de schepen mee kan nemen”

Woordvoerder André Thomas

Thomas zegt dat er tot op heden zelfs nog geen contact is geweest met de Surinaamse overheid of bevoegde instanties. Dat zal pas de komende maanden gebeuren. Hij verwacht daarom ook niet dat het land al in de eerste

fase zal participeren. “Maar Suriname speelt een cruciale rol bij de opzet van een maritieme corridor in de regio. Vooral vanwege de agrarische potentie die het land heeft en op termijn de olie- en gasactiviteiten die gaan plaatsvinden. Het land heeft daarvoor goederen nodig die vanuit Trinidad kunnen worden geïmporteerd en zelf kan het veel groenten en fruit exporteren, waar de regio van profiteert. Dus Surinames bijdrage zal van essentieel belang zijn”, aldus Thomas.

Afrikaanse Exim Bank

Connect Caribe, dat de agrarische sector in het Caribisch Gebied wil bevorderen, kondigde in januari aan dat Guyana en de eilandstaten Trinidad en Tobago en Barbados een regionale veerverbinding willen opzetten. Die veerdienst moet niet alleen passagiers tussen de landen vervoeren, maar zal vooral (agrarische) vracht eenvoudiger en voordeliger kunnen transporteren. Dit past allemaal in het streven van de Caricom om de (ei)landen onderling beter met elkaar te verbinden. Ook Antigua en Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines én Suriname moeten participeren.

Deze eerste fase van het project dat naar schatting vijftig miljoen US dollar gaat kosten zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024 beginnen en later worden uitgebreid naar andere (ei)landen in de Caribische regio. Financiering is voor een belangrijk deel gegarandeerd door de Afrikaanse Exim Bank, waardoor het succes bij voorbaat is verzekerd, stellen de initiatiefnemers.

Volgens Patrick Antonie, die een trekkersrol bij het project vervult, zal de maritieme corridor sowieso bijdragen aan de wens van de Caricom om de voedselimporten van buiten de regio tegen 2025 met 25 procent te verlagen. Hij is technisch directeur van de Caricom Private Sector Organization (CPSO).

Thomas zei maandag tijdens een persconferentie in Bridgetown, Barbados dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt sinds het bedrijf in januari de eerste details van het project bekendmaakte. Volgens hem kan eerder worden begonnen met de eerste activiteiten doordat nu een partnerschap is gesloten met de Jampur Group.

Zes tot acht vrachtschepen

In eerste instantie richten de initiatiefnemers zich op het zuidelijke deel van het Caribisch Gebied, maar na de eerste fase wordt ook gekeken om andere delen erbij te betrekken. Die ruimte is er, zeker nu er een omvangrijke rederij medewerking verleent.

“Jampur heeft een uitgebreide vloot aan schepen, waar we uit kunnen kiezen. We denken dat we in de eerste fase zullen beginnen met zes, zeven of acht vrachtschepen. We hebben er tien gevraagd, maar het is nog afwachten wat ze kunnen leveren; ze arriveren niet allemaal tegelijk. Het is niet zo dat je even naar de winkel gaat en de schepen mee kan nemen”, zegt Thomas met een glimlach.

Daarnaast zullen in die eerste fase twee passagiersschepen in de vaart worden gebracht die elk achthonderd tot duizend mensen kunnen vervoeren en tussen de verschillende landen gaan pendelen. Passagiers worden daardoor minder afhankelijk van de dure vliegtickets. Deze vaartuigen zullen volgens Thomas zeer comfortabel zijn met passagiershutten en alle nodige voorzieningen aan boord.

Een enkele reis zal volgens hem zo’n honderd US dollar gaan kosten. “Afhankelijk van de afstand kan dat wat meer of wat minder zijn.” Gehoopt wordt dat hierdoor de onderlinge contacten tussen de verschillende (ei)landbewoners zullen intensiveren.

Duidelijke afspraken

Hij gelooft in het welslagen van het ambitieuze project, waarvoor de eerste ideeën achttien maanden geleden ontstonden. “Toen we aan deze reis begonnen, hebben we elke studie gelezen die ooit over maritiem transport is gedaan. We waren van mening dat, als er ooit een project zou zijn dat het leven van mannen en vrouwen in het hele Caribisch gebied zou beïnvloeden, dit wel zo’n project zou zijn.”

Echter, voordat het een succes kan worden, is het wel van essentieel belang dat alle partijen op één lijn zitten, waarschuwt CPSO-voorman Antonie. “Met alle actoren zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. Dus zowel bijvoorbeeld de douane als de havenautoriteiten zullen hun medewerking moeten verlenen. En daarnaast zullen de plaatselijke faciliteiten om schepen en hun passagiers en lading te ontvangen ook in orde moeten zijn.”

| de ware tijd | Door: Redactie