• zaterdag 25 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kritiek op beoogde verkoop domeingrond aan vreemde mogendheden

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Het voornemen van president Santokhi om verkoop van domeingrond aan vreemde mogendheden door de overheid stuit op kritiek en weerstand. In de Staatsraad hebben alle oppositiepartijen, bedrijfsleven en vakbeweging weerstand geuit op het concept-staatsbesluit waarin de president zijn voornemen wil regelen.

Alleen de in de Staatsraad vertegenwoordigde coalitie is voorstander. Naar verluidt is het streven van de regering om op basis van voornoemd staatsbesluit een terrein op de hoek van de Jagernath Lachmonstraat en Albertlaan aan de Indiase regering in eigendom over te dragen wanneer de president van India begin komende week in Suriname op bezoek is.

“Jogi’s

fractiegenoot Kishan Ramsukul speelde de etnische kaart door aan te geven dat de mensen die kritiek hebben op de beoogde gronduitgifte dit doen omdat het in deze om India gaat”

Dinsdag werd deze kwestie ook aangezwengeld door NPS-fractieleider Gregory Rusland. Hij merkte op dat ervoor gewaakt moet worden dat met de uitgifte van domeingrond in eigendom aan India een precedent wordt geschapen. De fractieleider voerde aan dat zijn opmerkingen niet tegen India gericht zijn of welk ander land dan ook.

Verdrag van Wenen

Hij gaf aan dat Suriname volgens het Verdrag van Wenen, dat het diplomatiek verkeer tussen landen regelt, de verplichting heeft

om faciliteiten aan vreemde mogendheden te bieden om hier ambassades op te zetten.

“Maar wanneer we andersoortige bestemmingen gaan geven aan gronden die mogelijk zelfs in eigendom uitgegeven zullen worden, moeten we voorzichtig zijn, omdat je vandaag de intentie kan hebben om een paar honderd vierkante meter te geven aan een ambassade, maar we weten niet wat in de toekomst gebeurt; wie in de toekomst de leiding van ’t land heeft “, zij Rusland.

De fractieleider wil voorkomen dat grote delen van het land aan vreemde mogendheden worden overgedragen. Volgens hem zijn er andere modellen vreemde mogendheden te faciliteren met domeingrond zonder deze in eigendom af te staan.

Tigrigebied

In reactie op het standpunt van Rusland stelde VHP-lid Mahinder Jogi dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om domeingrond in eigendom uit te geven aan andere landen. Ook sneerde hij dat in 1975 toen de NPS de regering leidde de onafhankelijkheid van het land niet goed was voorbereid met als gevolg dat een groot deel van het Surinaams territoire, doelende op het Tigrigebied, in handen van Guyana is gekomen.

Als antwoord op de opmerkingen van Jogi stelde Rusland niet te zijn geïnteresseerd in wat in 1975 is gebeurd. “We zijn niet geïnteresseerd in wat de situatie toen was. We kijken naar nu, vandaag de dag. En wanneer we kijken naar vandaag de dag dan moeten we met z’n allen hier beslissen dat we ons land niet gewoon te grabbel gaan gooien en gaan verdelen voor buitenlandse mogendheden. Het heeft niets te maken met India, het heeft niet te maken met Ghana, zoals de fractieleider van de VHP hier naar voren brengt. Het heeft niet te maken met geen enkel land”, aldus de NPS-fractieleider.

Volgens Jogi is de regering niet bezig het land te verkopen. Hij bracht naar voren dat er staatsbesluiten zijn die het mogelijk maken domeingrond om te zetten in eigendom. In een van de staatsbesluiten is opgenomen dat voor det bevordering van diplomatieke betrekkingen het mogelijk is om grond over te dragen aan vreemde mogendheden, waarbij wettelijke procedures in acht dienen te worden genomen.

Evenals Rusland wees ook Jogi op het Verdrag van Wenen. Jogi’s fractiegenoot Kishan Ramsukul speelde de etnische kaart door aan te geven dat de mensen die kritiek hebben op de beoogde gronduitgifte dit doen omdat het in deze om India gaat.

Volgens hem zijn de partijen die een ‘N’ in hun naam hebben niet zo nationalistisch als zij doen voorkomen, doelende op de NPS en de NDP. Naast andere parlementariërs plaatsten ook Ronny Asabina (Bep) en Ivanildo Plein (NPS) kanttekening bij het voornemen van de president.

Plein wilde weten waarom werd gekozen voor een staatsbesluit in plaats van een wet, zodat het parlement zich daarover kon uitspreken. Hij wilde weten wat de voor- en nadelen kunnen zijn en of deze in beschouwing zijn genomen door de regering.

Asabina vroeg of de regering de eigen burgers die nog steeds geen titel op hun terreinen hebben niet in verlegenheid zal brengen door dat wel eventjes te regelen voor een vreemde mogendheid. Mogelijk gaat de regering donderdag in op deze kwestie wanneer de openbare vergadering van De Nationale Assemblee wordt voortgezet.

| de ware tijd | Door: Redactie