• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

LVV treft voorbereidingen voor najaarsinzaai

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig met de voorbereidingen voor de najaarsinzaai. Zo zijn de pompen te Wakay vanaf maandag 22 april opgestart om het gewenste waterniveau in de verschillende irrigatiekanalen op peil te brengen waardoor boeren dit komende seizoen van voldoende water zijn gegarandeerd.

Wat betreft de rechteroever, onder andere de gebieden  Middenstandspolder en Wageningen, gaat het ministerie door met de noodmaatregelen die het vorig seizoen  getroffen zijn waaronder,  de watertoevoer via het Bombaykanaal en de hoofdloosleiding  vanuit de Nickerierivier. 

Ondertussen is er door technici van de EBS gewerkt aan 1 van de pompen in het Wageningen

pompgemaal en wordt verwacht tegen eind van deze week ook die pomp te kunnen inzetten om via het Wageningenpompgemaal de velden in dat gebied van irrigatiewater te kunnen voorzien, aldus bericht het ministerie van LVV.

Waterkalender en inzaaischema

Het streven van het ministerie is erop gericht dat alle landbouwgebieden in het district via zwartekracht van irrigatiewater kunnen worden voorzien. 

Om dit streven met succes te kunnen behalen is het ministerie na consultaties met alle 12 inliggende waterschappen overgegaan tot het instellen van een waterkalender met daaraan gekoppeld een inzaaischema voor de verschillende landbouw gebieden. Deze waterkalender is noodzakelijk om grote hoeveelheden irrigatiewater op

bepaalde momenten naar de daarvoor uitgekozen polders te kunnen dirigeren, waardoor er voldoende water voor alle gebruikers in dat specifiek gebied op hetzelfde moment beschikbaar is. Hierdoor kan er volgens een door LVV vastgesteld inzaaischema, door alle boeren in dat gebied tegelijk worden ingezaaid. Dit zal tot gevolg hebben dat boeren hun activiteiten beter kunnen plannen, maar ook dat de kans op ziekten en plagen danig  wordt verminderd.

De introductie van de waterkalender en het inzaaischema moet ook de effectiviteit van het watergebruik binnen de sector gaan verbeteren. Om de instelling van deze waterkalender en inzaaischema te laten slagen zal het ministerie met medewerking van de verschillende waterschappen daar waar mogelijk op bepaalde momenten de watertoevoer naar het ene gebied afsluiten om dan een ander gebied van water te voorzien. 

Het ministerie doet daarom een dringend beroep op de boerengemeenschap in Nickerie om de instructies vanuit LVV en hun respectieve waterschappen strikt op te volgen. Met de instelling van de waterkalender en het inzaaischema wordt een stap dichterbij  gezet naar verbetering van de organisatie en efficiëntie binnen de totale rijstsector.

| dagblad suriname | Door: Redactie