• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ruim SRD 320 miljoen besteed aan behoudtoelage zorgpersoneel

| suriname herald | Door: Redactie

Om het vertrek van zorgmedewerkers uit Suriname te minimaliseren heeft het ministerie van Volksgezondheid vanaf april 2023 ruim SRD 320 miljoen vrijgemaakt voor behoudtoelagen aan zorgpersoneel. Dit heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) meegedeeld. De behoud- en wervingstoelage wordt sinds april 2023 uitgekeerd en was initieel bedoeld voor zestien specifieke zorgfuncties, maar later werd deze toelage ook aan elke zorgwerker toegekend. 

Sinds januari 2024 zijn deze bedragen verder aangepast met SRD 1000 netto. Minister Ramadhin zei dat zorgverleners over de hele linie vertrekken, maar dat het probleem ligt bij het vertrekken van gespecialiseerde krachten.

Het aantal

vertrekkende zorgmedewerkers is sinds 2019 toegenomen, met name naar Nederland, België en de Nederlandssprekende eilanden in het Caribisch gebied. Het ministerie heeft niet stilgezeten, maar is overeengekomen dat men financiële incentives wenst te geven om krachten te behouden en te werven. 

De incentives gelden als voorloper op een sectorbrede collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Daarnaast onderzoekt en analyseert het ministerie samen met de verpleegkundige directies van ziekenhuizen de werkelijke en reële behoefte aan zorgfuncties. Ook wil het ministerie de acute tekorten opvangen bij de Intensive Care Unit (ICU), de Neonatal Intensive Care Unit (NICU), dialyse en de Operatiekamer door te kijken naar de

mogelijkheden om buitenlandse werkers in te zetten. Zo is het ministerie al bezig met werkers uit de Filipijnen en Cuba die een aantal functies invullen.

“De kosten zijn wel hoog, maar het is belangrijk dat de functies ingevuld worden. Verder wil het ministerie investeren in opleidingen met behoud van de kwaliteit, want de trek zal blijven bestaan. Het zorgpersoneel is een interessante groep voor met name rijke landen en die kunnen we niet beïnvloeden”, sprak de bewindsman. 

Naast de nieuwe loonstructuur die in ontwikkeling is en de toelagen denkt het ministerie ook aan incentives zoals toelagen bij nascholing of studies en mogelijkheden om in aanmerking te komen voor bouwkavels of andere fiscale voorzieningen. Ramadhin zei dat de rijke landen ook een tekort hebben en die krachten zoeken in landen als Suriname, maar dat het ministerie via bilaterale en multilaterale gesprekken probeert het effect van het wegtrekken te beperken.

Belangrijk is dat het ministerie continu in overleg is met ziekenhuismanagement om de toelagen te evalueren en eventueel aan te passen. Het idee is dat het ministerie niet meer onvoorwaardelijk toelagen wil uitkeren, maar ook garanties wil dat de krachten behouden blijven. 

Over het argument dat zorgwerkers niet gewaardeerd worden en zij daarom wegtrekken, zei Ramadhin dat hij een overzicht heeft gevraagd van voorzieningen voor het personeel van AZP, het ziekenhuis waar 70-80 procent van de specialistische zorg plaatsvindt, en is gebleken dat het personeel zeker drie primaire voorzieningen krijgt en 52 secundaire. 

“Het zorgpersoneel wordt goed gewaardeerd als het gaat om medische voorzieningen, maar er zijn allerlei toelagen in de loop van de tijd bijgekomen”, zei de bewindsman en stelde dat de voorzieningen voor het zorgpersoneel in vergelijking met overige ambtenaren ver boven de anderen uitsteken. Het ministerie zal verder onderzoeken waarom het personeel ontevreden is.

| suriname herald | Door: Redactie