• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bewoners Para dienen bezwaarschrift in tegen overlast en milieuverontreiniging van tegellijmfabriek

| dagblad suriname | Door: Redactie

Bewoners van het district Para in de omgeving van Indira Gandhiweg 1293 ondervinden al jaren, zeven dagen per week, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, overlast van rookontwikkeling, stank en lawaai afkomstig van een tegellijmfabriek. De familie Themen en andere buurtbewoners hebben meerdere malen aandacht gevraagd voor de overlast en het gevaar dat deze tegellijmfabriek oplevert, echter zonder het gewenste resultaat.

Dit probleem is bij achtereenvolgende districtscommissarissen aangekaart in de hoop dat er maatregelen getroffen zouden worden. In maart 2021 werd ook een klachtenformulier verstuurd naar het ministerie van Arbeid, waarin dit probleem breedvoerig is belicht. Zo is bijvoorbeeld

aangegeven dat de fabriek draait met amateuristisch geconstrueerde cilinders, wat resulteert in veel lawaai en stank. Volgens de bewoners zou de rookontwikkeling nooit gezond kunnen zijn voor de werknemers, maar ook niet voor de buurtbewoners. 

Het probleem wordt verder bemoeilijkt doordat de werknemers uitsluitend Colombiaans spreken, waardoor communicatie moeilijk is.

In een schrijven van het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) op 22 juni 2022 werd aangegeven dat al in april 2021 advies was uitgebracht met betrekking tot de luchtverontreiniging van deze tegelfabriek. Het advies was om de activiteiten tijdelijk stop te zetten en aanpassingen te maken in het

productieproces, maar dit is tot op heden niet gebeurd. De omstandigheden zouden zelfs verslechterd zijn.

Tot nu toe gaat de milieuverontreiniging en overlast gewoon door, terwijl juist de nieuwe milieu-raamwet is aangenomen, merken de buurtbewoners op. Daarom zijn ze weer in actie gekomen en hebben afgelopen maandag een bezwaarschrift ingediend bij het Commissariaat van Para. In het bezwaarschrift is opnieuw aandacht gevraagd voor de rookontwikkeling van de fabriek, die zowel schadelijk als verontrustend is, het lawaai van machines en motoren, en het hoge onkruid langs de berm dat zorgt voor onveilige verkeerssituaties.

Volgens de buurtbewoners werd beloofd dat ze zouden worden gebeld voor een afspraak met de districtscommissaris. Echter is dit tot nu toe niet gebeurd.

SK

| dagblad suriname | Door: Redactie