• vrijdag 21 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Waterkalender en inzaaischema voor efficiëntie rijstsector

| starnieuws | Door: Redactie

De najaarsinzaai zal binnenkort beginnen. LVV treft voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er voldoende water zal zijn voor de rijstarealen.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig met de voorbereidingen voor de najaarsinzaai 2024. De pompen te Wakay zijn opgestart om het gewenste waterniveau in de verschillende irrigatiekanalen op pijl te brengen. Hierdoor zijn de boeren gegarandeerd van voldoende water.

Voor de rechteroever, onder andere de gebieden Middenstandspolder en Wageningen gaat LVV door met de noodmaatregelen die het vorige seizoen getroffen zijn. Er wordt water toegevoerd via het Bombaykanaal en de hoofdloosleiding vanuit de Nickerierivier. Ondertussen is

er door technici van de EBS gewerkt aan een van de pompen in het Wageningen pompgemaal, meldt LVV. Verwacht wordt dat tegen eind van deze week ook die pomp ingezet kan om via het Wageningenpompgemaal de velden in dat gebied van irrigatiewater te kunnen voorzien.

Het  streven van het ministerie is erop gericht dat alle landbouwgebieden in Nickerie via zwaartekracht van irrigatiewater kunnen worden voorzien. Om dit streven met succes te kunnen behalen is LVV na consultaties met alle 12 waterschappen overgegaan tot het instellen van een waterkalender met daaraan gekoppeld een inzaaischema voor de verschillende landbouw gebieden. 

Deze waterkalender is noodzakelijk

om  grote hoeveelheden irrigatiewater op bepaalde momenten naar de daarvoor uitgekozen polders te kunnen dirigeren. Hierdoor zal er voldoende water voor alle gebruikers in dat specifiek gebied op hetzelfde moment beschikbaar zijn. Zo kan er volgens een door LVV vastgestelde  inzaaischema door alle boeren in dat gebied tegelijk worden ingezaaid. Dit zal tot gevolg hebben dat boeren hun activiteiten beter kunnen plannen, maar ook dat de kans op ziekten en plagen danig  wordt verminderd.

De introductie van deze waterkalender en inzaaischema moet ook de effectiviteit van het watergebruik binnen de sector verbeteren. Om de instelling van deze waterkalender en inzaaischema te doen slagen zal het ministerie met medewerking van de verschillende waterschappen daar waar mogelijk op bepaalde momenten de watertoevoer naar het ene gebied afsluiten om dan een ander gebied van water te voorzien.

Het ministerie doet daarom een dringend beroep op de boerengemeenschap in Nickerie om de instructies vanuit LVV en de respectieve waterschappen strikt op te volgen. LVV wil met de instelling van deze waterkalender en het inzaaischema een stap dichterbij zetten naar verbetering van de organisatie en efficiëntie binnen de totale rijstsector.

| starnieuws | Door: Redactie