• zaterdag 25 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wereldwijd rollen wegens grensoverschrijdend gedrag koppen … behalve in Suriname

| de ware tijd | Door: Redactie

Het zit enorm veel mensen in Suriname dwars dat Hakrinbank-directeur Rafiek Sheorajpanday nog altijd in functie is, ondanks dat hij te boek staat als een man die zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Inmiddels zijn alle vrouwelijke toppers binnen de bank vertrokken, mede doordat de werkomstandigheden vrijwel onmogelijk waren. Terwijl over de hele wereld vrijwel dagelijks de koppen van leidinggevenden rollen naar aanleiding van zelfs minder ernstige aantijgingen, mag Sheorajpanday ongestoord doorgaan.

Tekst Armand Snijders

Beeld hakrinbank.com/sky.com

Vorige week maakte voorzitter John Allan van de befaamde Britse supermarktketen Tesco bekend dat hij opstapt. Dat gebeurde na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hij treedt volgende maand af tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Allan, één van de bekendste namen in het Britse bedrijfsleven, was sinds 2015 voorzitter van Tesco.

Vier vrouwen deden onlangs een boekje open over zijn misdragingen. Drie klachten komen uit zijn periode bij belangenclub Confederation of British Industry (CBI), waar hij president was van 2018 tot 2020. De andere klacht gaat over zijn gedrag bij Tesco. Allan ontkent de drie beschuldigingen uit zijn tijd bij de CBI. Voor zijn gedrag bij Tesco heeft hij zijn excuses aangeboden. Het zou daarbij zijn gegaan om een opmerking.

Grond van waarheid

De details van wat zich precies

op de werkvloer van CBI en Tesco heeft voorgedaan, zijn niet bekend. Maar het feit dat Allen zijn biezen pakt, zegt in feite al genoeg. En hij heeft – al dan niet onder druk van hogerhand – besloten om de eer aan zichzelf te houden. Of er een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden naar de feiten waar hij van wordt beschuldigd, is onduidelijk. Maar gezien het feit dat hij zijn excuses heeft aangeboden voor zijn gedrag bij Tesco, betekent in ieder geval dat er op zijn minst een grond van waarheid in de aantijgingen zit.

Ook in veel andere landen verliezen topfunctionarissen steeds vaker hun baan omdat naar buiten is gekomen dat ze zich – hetzij recent, hetzij in het verleden – ongepast hebben gedragen. Vrouwen zijn daar het meest slachtoffer van geweest en in veel landen in de wereld is dat tegenwoordig not done. Vooral sinds de MeToo-beweging enkele jaren geleden aan haar opmars begon naar aanleiding van de seksuele uitspattingen en misdragingen van multimiljonair Jerry Epstein, die inmiddels zelfmoord heeft gepleegd en de voormalige succesvolle filmproducent Harvey Weinstein, die de rest van zijn leven achter de tralies mag brommen.

Ernstig miskend

Hun afgrijselijke daden zijn natuurlijk niet te vergelijken met die van Hakrinbank-directeur Sheorajpanday, maar bij zijn slachtoffers bestaat wel het gevoel dat zij ernstig zijn miskend en benadeeld, terwijl de dader ongestraft met zijn foute handelen is weggekomen. En niet alleen is hij ermee weggekomen, hij zit nog altijd op zijn directeursstoel aan de dokter Sophie Redmondstraat.

En garanties dat hij zich niet weer schuldig maakt aan seksueel overschrijdend gedrag, zijn niet ingebouwd. En dat terwijl onomstotelijk vast is komen te staan dat Sheorajpanday over de scheef is gegaan. Dat is gebleken nadat een Curaçaos bureau in opdracht van de raad van commissarissen (rvc) van de Hakrinbank onafhankelijk onderzoek had verricht, waaruit bleek dat Sheoradjpanday herhaalde malen ongewenst verdrag heeft getoond richting vrouwelijke ondergeschikten. De rvc oordeelde dat er wel sprake is van ongewenst gedrag, maar geen vaststelling van seksueel molest wat overigens in strijd is met wat de internationale regels daarover zeggen.

Kop in het zand

Sheorajpanday kreeg daarom alleen een niet nader genoemde berisping;  voor de rest stak iedereen in de leiding van de bank de kop in het zand en hoopte dat deze misdragingen snel zouden worden vergeten. Ook werden door slachtoffers aangiften gedaan bij de politie, maar uiteindelijk besloot men niet tot vervolging over te gaan.

Financieel directeur Magalie Loswijk-Keerveld diende enkele maanden geleden haar ontslag in naar aanleiding van de onwerkbare situatie binnen de bank en veel andere vrouwen volgden haar voorbeeld. Onlangs werden tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders twee directieleden en twee nieuwe leden van de rvc benoemd. Die bestaan nu volledig uit mannen, wat veel zegt over de bank.

Vrouwonvriendelijk bedrijf

Inmiddels schijnen steeds meer (vooral vrouwelijke) klanten hun rekening bij de bank te hebben opgezegd, al wil niemand bij de financiële instelling dat bevestigen. Maar het wordt ook niet tegengesproken.

“Ik zet daar nooit meer een stap naar binnen”, zegt de 54-jarige Heloise, die haar rekening  bij de Hakrinbank onlangs na meer dan tien jaar heeft opgezegd. “Niet bij het hoofdkantoor en niet bij de filialen. Ik ken één van de slachtoffers van de directeur en ze is door het hele gebeuren getraumatiseerd. Ze is vooral ook teleurgesteld dat er nooit iets van begrip is getoond of excuses vanuit de directie zijn gekomen. Dat zou je toch op zijn minst mogen verwachten. Voor mij is de Hakrinbank het meest vrouwonvriendelijke bedrijf van Suriname. En dat zal zo blijven zolang ze Sheorajpanday daar laten zitten.”

| de ware tijd | Door: Redactie