• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Voortgang gebaar van erkenning van € 5.000 (AOW-gat)

| dagblad suriname | Door: Redactie

Inleiding

Er is nog geen definitief besluit genomen over het gebaar van erkenning van € 5.000.

Tijdens het commissiedebat in de Tweede Kamer op 29 juni 2023 hebben de Kamerleden duidelijk gezegd, dat het aantal personen dat recht heeft op het gebaar ad € 5.000, in snel tempo daalt door overlijden. Waarom wordt er zo lang over gedaan? Waarom weer naar de Raad van State voor een advies.

Brief naar minister Schouten

Ik heb op 8 september 2023 een e-mail via de afdeling Directie Stelsel en Volksverzekeringen van het ministerie van Sociale Zaken t.a.v. minister Schouten verstuurd. Hieronder de tekst:

“Beste minister Schouten, u bent

in het zicht van de finish voor wat betreft dit dossier “ Uitwerking gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst”. Alle fracties van de Tweede Kamer steunen u voor wat betreft de snelle afronding van dit gebaar. U heeft de Sociale Verzekeringsbank al aan het werk gezet om alles klaar te zetten voor wat betreft het uitbetalen van het bedrag van € 5.000,– aan de Surinaamse Nederlanders, die een onvolledige AOW hebben.

Indien u dit dossier in de wachtkamer plaatst, zal dit zeer onrechtvaardig bij vele Surinaamse Nederlanders overkomen. Tijdens het commissiedebat op 29 juni 2023 is gezegd, dat het aantal personen, dat recht heeft op het gebaar ad € 5.000,– , in snel tempo daalt door overlijden.

Ik heb het zeer gewaardeerd, dat u na afloop van het debat naar de tribune bent gekomen om met de Surinaamse Nederlanders en ook met mij te praten. Dank daarvoor.

Graag wil ik u doorgeven, dat mijn organisatie – Stichting FinanceSuriname – op 12 mei 2023 en 9 juni 2023 bijeenkomsten in Rotterdam heeft georganiseerd. Met ca 110 personen, die op de bijeenkomsten aanwezig waren, is er overlegd. De Surinaamse Nederlanders zijn erg teleurgesteld in de opstelling van Nederland. Op deze bijeenkomsten is het volgende aan de orde gekomen:

Nederland heeft zich in 1957 niet als een “goede huisvader” gedragen bij de invoering van de AOW. De inwoners van Suriname waren in 1957 ingezetenen van het Rijk, dus het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland had de zorgplicht om alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden op te (laten) nemen in de AOW. 

Op 11 juli 2023 heeft u advies gevraagd bij de Raad van State.

De Surinaamse Nederlanders maken zich zorgen, dat er nog steeds geen advies is uitgebracht door de Raad van State.

Voorstel

Ik ben van mening, dat er een andere mogelijkheid is om tot uitkering van het bedrag over te gaan. 

Ik stel voor het uitgetrokken bedrag van ca € 122 miljoen toe te voegen aan het bedrag van € 200 miljoen, dat de Nederlandse regering al heeft goedgekeurd voor o.a. bewustwording van het slavernij – en koloniaalverleden. Uit dit budget kan vervolgens een gebaar van € 5000 aan de Surinaamse Nederlanders worden gegeven. Op deze wijze heeft u geen advies van de Raad van State nodig.”

Antwoord van het ministerie van Sociale Zaken

Op 12 september heb ik antwoord van het ministerie van Sociale Zaken gekregen, waarin wordt aangegeven, dat zij mijn e-mail in goede orde hebben ontvangen en binnenkort hierop terugkomen.

Wel of geen € 5000

Beste mensen, het dossier “ AOW-gat” is een drama. Daarover is de Tweede Kamer van Nederland het eens. Op 29 juni 2023 heb ik met mijn eigen oren gehoord wat de Tweede Kamerleden tegen Minister Schouten hebben gezegd. Deze minister heeft hiernaar geluisterd. Ik ben er niet gerust op, dat de Raad van State positief zal reageren. Het voorstel ligt al sinds 11 juli 2023 bij de Raad van State. De groep Surinaamse Nederlanders, die in aanmerking komt voor het gebaar van € 5.000, wordt elke dag kleiner. 

De Tweede Kamer heeft op 29 juni 2023 aangedrongen op snelheid. De Regering wil dat ook. De Raad van State is hiervan op de hoogte. Waarom wordt er zo moeilijk gedaan? Er zijn genoeg voorbeelden bekend waar de Nederlandse Regering heel snel heeft gehandeld. Mijn voorstel om de Raad van State te omzeilen middels de storting van het bedrag ad € 122 miljoen in het fonds “Bewustwording” van € 200 miljoen is een oplossing om over te gaan tot uitbetaling van het bedrag van € 5.000,–  als gebaar van erkenning.

Wij wachten af. 

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname

| dagblad suriname | Door: Redactie