• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Ramdin informeert Terra Invest over stopzetting van Mennonietenproject

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft Ruud Souverein, directeur van Terra Invest, persoonlijk ingelicht over de stopzetting van het Mennonietenproject. Dit bevestigt de bewindsman in een interview met Suriname Herald.

Ramdin zegt dat het gesprek goed is verlopen en dat hij Souverein ook heeft laten weten dat hij nog een formeel schrijven zal ontvangen met het standpunt van de regering. Terra Invest treedt op als vertegenwoordiger van de mennonieten in Suriname.

President Chan Santokhi gaf in maart aan journalisten van Sun Web TV en Rasonic aan, dat het project was ingetrokken. Dit besluit zou sinds

februari zijn genomen, waarbij de minister van BIBIS belast werd met de uitvoering van het regeringsbesluit.

Suriname Herald heeft Souverein ook benaderd na het gesprek met de BIBIS-minister. Souverein ging niet inhoudelijk in op het onderhoud en de stopzetting van het project, maar gaf wel aan dat Terra Invest het officiële schrijven afwacht en zich dan zal beraden op definitieve stappen. 

Van een betrouwbare bron verneemt Suriname Herald echter dat de mennonieten mogelijk een schadeclaim overwegen. De concrete grondslag waarop de schadeclaim gestoeld zou kunnen zijn, is niet bekend.

Minister Ramdin legt uit dat er twee voornaamste redenen zijn geweest om het project

stop te zetten: de maatschappelijke realiteit en de grootschalige ontbossing in de kuststrook die gepaard zou gaan met het project.

“We erkennen dat de mennonieten in verschillende landen hebben bewezen harde werkers te zijn en een bijdrage leveren aan de export en agrarische ontwikkeling; echter was de maatschappelijke reactie dusdanig dat de regering daarmee rekening moest houden,” zegt de minister.

Verder geeft hij aan dat de regering de carbon negatieve status van Suriname wil behouden. “We willen geen situatie waarin grotere delen van bossen worden gekapt. We weten dat we genoeg vruchtbare grond beschikbaar hebben, maar in het kustgebied is het beschikbare agrarische land niet geschikt voor soja- en maïsteelt.”

Ramdin legt uit dat indien het project zou doorgaan, er ontbost zou moeten worden of land geleased/gekocht van bestaande percelen. Dit vraagstuk is volgens hem niet goed uit de verf gekomen.

Op basis van deze twee aspecten is het standpunt van de regering dat het op dit moment niet opportuun is om de eerder verleende toestemming te honoreren. “Op zich was er geen toestemming nodig omdat het gaat om een kwestie van vestiging. Ze kunnen komen als ze voldoen aan alle regels en hun werk doen. Maar we hebben een bredere verantwoordelijkheid dan alleen het accommoderen van individuen die hier zaken komen doen. We hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar is goed naar geluisterd.”

Ramdin betreurt echter bepaalde stereotypen binnen de samenleving dat de mennonieten een sekte zijn en onbehoorlijk gedrag vertonen. Hij voert aan dat voorzichtigheid geboden is bij het afschilderen van een groep met negativiteit.

“We moeten verantwoordelijk zijn. De mennonieten kunnen wel een bijdrage leveren aan de agrarische ontwikkeling, dus mogelijk wordt er in de toekomst hiernaar gekeken. Maar voor dit moment is het project definitief stopgezet,” aldus Ramdin.

| suriname herald | Door: Redactie