• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Lonen ambtenaren STVS vandaag uitbetaald

| suriname herald | Door: Redactie

De lonen van de ambtenaren in dienst bij de Surinaamse Televisie Stichting (STVS), zijn vandaag gestort. Dit kon nadat het ministerie van Financiën en Planning de middelen voor de Lonen van april heeft overgemaakt voor de STVS. Raoul Abisoina, STVS-directeur, bevestigt tegen over Suriname Herald dat de medewerkers vandaag de lonen hebben ontvangen. Een groot deel daarvan heeft Intussen het salaris op hun rekening. 

De lonen voor deze medewerkers zijn later dan normaal overgemaakt, omdat het ministerie van Financiën en Planning later dan normaal de middelen heeft gestort op de rekening. Vanuit de departementsleiding wordt als reden overmacht opgegeven. 

De STVS-directeur legt uit

dat het niet om het totaal personeel gaat dat laat heeft ontvangen, maar om de ambtenaren. Het cao-personeel heeft sinds 24 april hun loon ontvangen. 

Het ging puur om de ambtenaren voor wie de staat verantwoordelijk is. De overheid stelt de middelen voor lonen en salarissen per kwartaal beschikbaar aan de STVS, die op zijn beurt de lonen moet uitbetalen. Er ontstaat een situatie waarin de besteding van de gelden moet worden verantwoord. Dit is ook gedaan vanuit STVS naar het ministerie toe. 

“Het ministerie heeft op zijn beurt interne zaken die zij in orde moet maken, waar ik als directeur geen

invloed op heb. Voor de mensen die uitkijken naar hun lonen is het zeker geen prettige situatie, omdat zij hun lonen aan het eind van de maand verwachten. Ik was constant in nauw overleg met de directeur. Nu dit achter de rug is, wil ik zeker in contact blijven met de leiding van het ministerie. Als manager is het zonder twijfel geen prettige situatie. Dit soort mededelingen wil je liever niet doen naar je personeel, dat hun lonen niet kunnen worden uitbetaald,” Raoul Abisoina.

| suriname herald | Door: Redactie