• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname: Plan om koolstofkredieten te verkopen zou voor financiering kunnen zorgen

| dagblad suriname | Door: Redactie

Suriname kijkt naar de mogelijkheid om koolstofkredieten te verkopen om zo financieringsbronnen aan te boren. Deze kredieten kunnen worden gekocht door landen en bedrijven met hoge emissies om te helpen bij het behalen van hun emissiereductiedoelstellingen. Helaas is er op dit moment nog geen uitgebreide markt voor de handel in deze kredieten.

Hoewel de plannen hoopvol klinken, zijn er nog veel onduidelijkheden. Zo is het niet bekend hoeveel financiering dit zou opleveren en hoe het geld vervolgens besteed zou worden. Daarnaast kampt Suriname op dit moment met aanzienlijke financiële problemen, waaronder staatsschulden en economische krimp.

Hoewel de Surinaamse regering zich inspant om

de begroting te verbeteren en schulden te herstructureren, is het verkrijgen van schuldverlichting van China van groot belang. De economie van Suriname heeft zwaar geleden onder de effecten van de Covid-19-pandemie en de waardedaling van de Surinaamse dollar, wat heeft bijgedragen aan een hoge inflatie.

Het ondernemingsklimaat in Suriname wordt beoordeeld als risicovol, maar met stabiele vooruitzichten. Het politieke risico wordt ook hoog ingeschat vanwege de financiële situatie van het land. Daarnaast kan een negatieve schommeling in grondstoffenprijzen leiden tot tekorten op de lopende rekening en afnemende deviezenreserves.

Hoewel de verkoop van koolstofkredieten potentieel kan bijdragen aan de financiering van Suriname, zijn

er dus nog vele uitdagingen die overwonnen moeten worden voordat het land weer financieel gezond is.

| dagblad suriname | Door: Redactie