• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vorswijk beloofde zelf ontslag in te dienen indien het nog een keertje mis zou gaan vanuit GBB

| waterkant | Door: Redactie

Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB) heeft na een evaluatie met president Chan Santokhi vier maanden terug aangegeven dat indien het nog een keertje misgaat met het grondbeleid vanuit haar ministerie, zij dan zelf een brief naar het staatshoofd zal schrijven waarin zij haar ontslag zal aanbieden.

“Zover is ze gegaan”, zei Santokhi zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC. Op dit moment is hij nog wachtende op een gesprek met de bewindsvrouw die nog met verlof is en deze week haar werkzaamheden weer moet oppakken.

Het staatshoofd stelt dat er binnen de regeringsraad is afgesproken dat

hij binnen twee weken tijd bilateraal onderhoud zal hebben met alle ministers binnen zijn kabinet, maar ook vicepresident Ronnie Brunswijk.

“Tot en met gisteren heb ik al zes afgerond en komende week rond ik alles af. Daarna sluit ik af met bilaterale gesprekken met de vp en dat zal zeker een halve dag duren. En aan de hand van die gesprekken zullen we beleidsbeslissingen en politieke beslissingen moeten nemen. Omdat het laatste jaar een cruciaal jaar is voor het regeerbeleid. In het laatste jaar moeten we die vertaalslag maken van de macro-economische ontwikkeling, stabiliteit naar microniveau, het samenlevingsniveau. Dus er gaat

een drastische wijziging komen van het beleid. En we zullen zien wie daarin nog past”, aldus Santokhi.

Santokhi zei nog op 28 april tijdens een warming-up VHP-massameeting in Nickerie dat het grondprobleem ondertussen is gegroeid tot een politiek probleem en dat hij daarom ook politiek zal ingrijpen. Aan de ad-interim GBB-minister zou hij wel de opdracht hebben gegeven om voor het einde van dit jaar alle achterstanden, alle dubbele uitgiftes en alle andere conflicten met grondzaken op te lossen.

De president voerde aan dat vanuit zijn kabinet er maatregelen zijn getroffen op GBB met onder andere een nieuw structuur en directeur. Op het ministerie zijn dan meer dan 10.000 stukken over grondaanvragen in dozen aangetroffen die dateren uit de periode voor 2018. En die stukken zijn niet in het systeem opgenomen, waardoor heel wat personen in ongewisse zaten over hun grondaanvragen.

“Nu hebben we heel wat administratieve krachten aangetroffen en geïnvesteerd in computers. Alles wordt nu ingevoerd, zodat wanneer iemand iets aanvraagt je dat met een knopje kan zien hoe het verloop is van die vraag. Zo zullen er nog heel wat zaken zijn van dezelfde aanvragen wat andere mensen inmiddels aangevraagd hebben en die wel afgehandeld zijn. Maar die persoon wiens stuk nog in de dozen ligt hoopt nog dat hun aanvraagt behandeld wordt”, aldus de president.

 

| waterkant | Door: Redactie