• maandag 27 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Tweede Kamerleden bespreken bilaterale relaties met president Santokhi

| suriname herald | Door: Redactie

Een delegatie van leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden heeft gisteren een bezoek gebracht aan president Chan Santokhi. Dit bezoek maakt deel uit van een diplomatieke missie waarbij de Kamerleden kennis willen maken met De Nationale Assemblee (DNA), de regering en de rechtsinstituten, en de samenwerking tussen beide landen willen versterken.

Tijdens het gesprek met president Santokhi werd ingegaan op diverse onderwerpen, waaronder de bilaterale relaties tussen Nederland en Suriname, de internationale context en de impact van mondiale ontwikkelingen op Suriname. President Santokhi toonde interesse in de voortzetting

van de ‘Suriname-politiek’ die Nederland heeft gevoerd onder leiding van premier Mark Rutte, en hoe deze politiek zich zal ontwikkelen onder de nieuwe Nederlandse regering.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), die ook aanwezig was bij de ontmoeting, benadrukte het belang van evenwichtige relaties en economische hervormingen om financiële problemen uit het verleden te voorkomen. De delegatie toonde interesse in Surinames internationale positie en investeringsklimaat, waarbij ook gesproken werd over de schuldherschikking en de rol van Nederland in internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Parisclub.

Ramdin gaf aan dat dit bezoek slechts

het begin is van de relatie met de nieuwe Tweede Kamer en dat regelmatig contact zal worden onderhouden. De delegatie zal ook gesprekken voeren met andere ministers en parlementsleden om verschillende aspecten van de bilaterale samenwerking te bespreken.

| suriname herald | Door: Redactie