• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sallons teleurgesteld in opkomst ledenvergadering

| starnieuws | Door: Redactie

Vakbondsleider Michael Sallons van WOOW.

De Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW) had voor vrijdag een vergadering uitgeschreven in de Anthony Nesty Sporthal. Uit het bestand van 1.200 leden waren 140 aanwezig, niet genoeg om belangrijke besluiten te nemen. Bondsvoorzitter Michael Sallons is teleurgesteld maar laat zich niet uit het veld slaan. "Men klaagt elke dag over dingen die nog niet in orde zijn en wanneer er eindelijk een vergadering komt verschijnt men toch niet," merkt hij op. "Is men zo bang om voor de eigen zaken op te komen?" De bond gaat zich extra inzetten voor degenen die de wel aanwezig

waren.

Sallons geeft in gesprek met Starnieuws aan dat rancuneuze opmerkingen en handelingen bijgedragen hebben aan de kleine opkomst. De vergadering was bedoeld om te bespreken hoe de eisen die sinds 2020 zijn gesteld, ingewilligd te krijgen. Delen van het eisenpakket zijn al rond maar bij anderen gaan zaken stroef of lopen niet. De meest belangrijke zijn de herwaarderingen en stappen uit FISO als de herwaarderingen niet lukken. Sallons geeft aan dat het ministerie heeft gemeld dat documenten al zijn opgestuurd naar Binnenlandse Zaken (Biza). 

Beschikkingen voor bevorderingen, kledingtoelagen, vaste aanstelling  liggen nog bij Biza of komen mondjesmaat binnen. In de vergadering zou worden besloten om verhaal te gaan halen bij Biza omdat er al zolang wordt gewacht, al bijna drie jaren. Ook de beschikkingen zouden "gehaald" worden. 140 leden hebben de presentielijst getekend, deelt Sallons mee. "Maar voor mijn ledenbestand van 1.200 en het feit dat mensen je elke dag benaderen met klachten, heb ik gedacht dat ik tenminste de helft daar moest krijgen.

Voor mij was het teleurstellend. Vooral omdat de laatste tijd men vraagt of de bond nog iets gaat doen, dan verwacht je meer mensen. Maar ja, als mensen niet willen opkomen voor hun belangen…""We laten geen enkel lid in de steek," benadrukt de vakbondsleider. "We zullen wel met alle voortvarendheid  werken voor de mensen die wel de vergadering hebben bijgewoond. Voor de anderen ook maar op een ander tempo." Hij roept zijn leden en andere ambtenaren op, om zich niet blind te staren op de SRD 2.500 koopkrachtversterking.

Het geld zal 6 maanden uitbetaald worden. Sallons: "We weten dat als de regering koopkrachtversterking geeft prijzen de lucht in gaan. Voordat je die SRD 2.500 heb gehad is het geld al op want prijzen gaan sowieso de lucht in, van stroom, van internet, van water. Dat is zeker. Er is geen garantie dat die SRD 2.500 na 6 maanden wordt voorgezet terwijl de prijzen gaan wel gegarandeerd blijven stijgen. Daarom is het belangrijk om actie te ondernemen."

| starnieuws | Door: Redactie