• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Invoering gewijzigde wet BTW aangehouden, binnen 3 weken andere modaliteiten bekijken

| dagblad suriname | Door: Redactie

De invoering van de gewijzigde wet BTW die per 1 oktober zou ingaan wordt aangehouden. Binnen drie weken gaat de regering de concrete voorstellen die door de evaluatie commissie BTW zijn gedaan voor verhoging van de btw-inkomsten van staat bekijken. Dat zal gebeuren met betrokkenheid van de Nationale Assemblee.

De vakbeweging, met name de Progressieve vakcentrale C-47, de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren, de veiligheidsbonden en de vakbonden in de zorgsector, had de regering een ultimatum gesteld om de invoering van de gewijzigde wet BTW aan te houden.

De wijzigingen van de BTW-wet leggen naar hun oordeel een onrechtvaardige en

een te grote druk op de samenleving, met name de werkende klasse. Ze vinden dat de regering de verhoogde btw-inkomsten daar moet halen waar die er zijn. In elk geval niet meer bij de bevolking, die reeds zwaar gebukt gaat onder tal van lastenverzwarende maatregelen van de regering. 

De door de regering ingestelde evaluatie commissie BTW, waar de vakbeweging (C-47) ook in participeert, heeft concrete voorstellen gedaan van waar de extra btw-inkomsten  gehaald moeten worden. In een schrijven aan president Santokhi had de vakbeweging gevraagd om naar die concrete voorstellen te kijken. De vakbeweging had de regering een ultimatum gesteld tot 1 oktober, om de gewijzigde wet BTW aan te houden. 

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie