• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

STROOMTARIEVEN KUNNEN PAS OMLAAG BIJ STABIELE WISSELKOERS

| dagblad de west | Door: Redactie

David Abiamofo, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft voor aanvang van de Vergadering van de Raad van Ministers gezegd, dat de gesprekken tussen de vakbonden en de regering over het terugdraaien van de energietarieven, vruchtbaar zijn geweest. Er zijn volgens Abiamofo op technisch niveau afspraken gemaakt en besloten is dat er volgende week weer vervolggesprekken plaats zullen vinden.

‘’Het is de bedoeling dat de energietarieven om de twee maanden met 7 procent verhoogd zullen worden Er is tot nu toe geen verandering gekomen in dat besluit’’, aldus de minister. “Indien de tarieven van stroom omlaag moeten, dan zou er iets gedaan moeten

worden aan de wisselkoers en de olieprijs.’’

Maar tot nu toe zijn er volgens hem geen andere mogelijkheden om de energietarieven omlaag te krijgen.

Over de gesprekken die gevoerd zijn tussen de commissie Energietarieven en de vakbeweging, zei Abiamofo niet tevreden te zijn over de manier waarop de communicatie is verlopen.

‘’Dat heeft gezorgd voor een terugslag in de gesprekken, waardoor relevante informatie over de stroomprijs, de vakbonden niet heeft bereikt’’, aldus Abiamofo.

Update stuwmeer

Abiamofo haalde ook het waterpeil in het Afobaka stuwmeer aan, dat door de regen minimaal aan het stijgen is. Desondanks blijft de energieopwekking rond de 90 megawatt. Een hogere energieopwekking

betekent ook, dat er meer water uit het stuwmeer wordt gebruikt.

Het probleem ontstaat namelijk wanneer er langdurig 90 megawatt wordt opgewekt. Het kan dan voorkomen dat de energievoorziening gering wordt, omdat er dan niet voldoende capaciteit is voor thermische energie om die op te wekken. Het waterpeil in het stuwmeer lag begin deze week op 243.55 voet.

| dagblad de west | Door: Redactie