• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Volksgezondheid pleegt inval en treedt op bij ‘cosmetische klinieken’

| waterkant | Door: Redactie

 

Op vrijdag 10 mei 2024 heeft de afdeling Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname bij verschillende klinieken, waar allerhande cosmetische ingrepen worden verricht, inspecties verricht.

Het voornaamste doel was om na te gaan of de diensten die aangeboden worden aan de samenleving, in lijn zijn met bestaande wetgeving met betrekking tot de gezondheidszorg. Tevens was er informatie dat behandelaren mogelijk niet beschikten over de kwalificaties en ook zonder toestemming van het ministerie medische ingrepen verrichten.

 

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid ontvangt regelmatig klachten over praktijken die zich niet hebben aangemeld bij het ministerie of die niet volledig volgens de regels

opereren.

Volgens de Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen moeten deskundigen erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid om hun bekwaamheid aan te tonen om diverse aspecten van medische zorg te kunnen uitvoeren. Dit systeem is bedoeld om de samenleving te beschermen tegen ongereguleerde praktijken en misstanden.

Het ministerie voelt zich ook verantwoordelijk wanneer klachten worden gemeld. Zeer recent is bij een wellness kliniek een client overleden na een infuusbehandeling te hebben ondergaan bij desbetreffende kliniek. Het ministerie heeft toen ook de samenleving opgeroepen om tips en meldingen door te geven voor soortgelijke pratkijken.

Inspecties zijn uitgevoerd bij praktijken waarvan het ministerie tips heeft ontvangen

over mogelijke illegale activiteiten of het niet naleven van de wet. Middelen die niet zijn toegestaan, zijn in beslag genomen. Daarnaast is er duidelijkheid verschaft over wat wel en niet is toegestaan volgens de wetgeving.

Bij het uitoefenen van het beroep moet de bevoegdheid van de persoon worden gecontroleerd, met name voor artsen. Daarnaast moeten ook de gebruikte middelen bekend zijn bij het ministerie van Volksgezondheid en moet de herkomst ervan volgens de juiste wet- en regelgeving verlopen. Dit omvat het controleren van de short-term en long-term effecten, evenals eventuele bijwerkingen van de gebruikte middelen.

Het is mogelijk dat een arts uit het buitenland naar Suriname komt om daar te werken. In dat geval moet deze arts erkend zijn bij het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid en de benodigde procedures doorlopen om toestemming te verkrijgen om te praktiseren. Dit proces omvat het overleggen van alle benodigde diploma’s en certificaten.

Het ministerie benadrukt dat handhaving van de wetgeving essentieel is en blijft vertrouwen op de samenleving om mogelijke overtredingen te melden. Het doel is om ordening te brengen in zaken die niet volgens de regels verlopen in de gezondheidszorg.

 

| waterkant | Door: Redactie