• donderdag 20 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ramadhin: “Ik moet lachen om die motie”

| waterkant | Door: Redactie

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname ligt helemaal niet wakker van de motie van wantrouwen die de fracties van de NDP, BEP en NPS op 23 april tegen hem in De Nationale Assemblee hebben ingediend.

“Ik moet lachen om die motie. Ik heb geen enkele boodschap aan een motie van wantrouwen van oppositiepartijen die toen ze de macht hadden, geen enkele initiatief hebben genomen om verantwoording te laten afleggen door mensen. Als het volk wantrouwen heeft dan zal zij dat ook uitsproken. En ze hebben over een jaar de kans. Maar het volk moet vertrouwen hebben en dat heeft ze

op 25 mei 2020 uitgesproken”, zegt de minister.

Ramadhin vindt het vooral frappant dat men een motie van wantrouwen tegen hem indient, terwijl het overduidelijk is dat hij nooit vertrouwen heeft genoten bij de oppositie. En dat vertrouwen heeft hij ook niet verwacht gezien het feit dat hij een aantal zaken niet conform comptabele regels tijdens de vorige regering zijn geschied en hij hierover ook melding heeft gemaakt. En dat zou pijn hebben veroorzaakt bij deze oppositiepartijen.

Hij noemt onder andere het Staatsziekenfonds (SZF) waar ontdekt is dat deze zorgverzekeraar eerder fungeerde als een financieringsonderdeel van de Staat, zelfs in voetbalvelden investeerde,

ook nog een makelaarsbureau was geworden en investeerde ‘in allerlei nonsens-projecten’. “Mensen gingen daar donaties halen. Al die dingen heb ik gezegd en men is het vergeten. Nu we dichter bij de verkiezingen komen gaan die dingen weer boven water komen. We zijn vergeten dat die minister van Volksgezondheid van toen constructies heeft bedacht om onderdirecteuren en beleidsadviseurs als consultant in dienst te nemen bij SZF tegen bedragen in de orde van 20.000 tot 30.000 SRD. Zijn we dat soort dingen vergeten?”, stelt Ramadhin.

Hij stelt dat vooral NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam, die tussen 2015 en 2020 voorzitter was van de vaste commissie Volksgezondheid, nagelaten heeft om de toenmalige ministers van Volksgezondheid ter verantwoording te roepen voor het feit dat er geen jaarrekeningen van het SZF werden ingediend. Nu neemt het tijd om al deze zaken die verkeerd zijn gegaan weer recht te trekken.

Ook wat de kritiek op de huidige Armulov-regeling betreft, stelt Ramadhin dat nu alles conform regels en procedures plaatsvindt. Onder de NDP-regering werd op het kantoor van het SZF bepaalt wie wel of niet uitgezonden kon worden voor medische behandeling in het buitenland. Zelfs een gewezen parlementariër en vakbondsleider toen gelieerd was aan de NDP was met zijn hele familie naar Colombia gestuurd voor onderzoek en al. Dingen die hier mogelijk waren in Suriname. Kosten van in de orde van 100.000 dollar. We praten over family and friends. Ik heb een hele lijst met namen van wie werd weggestuurd. Laten ze verantwoording gaan vragen bij de toenmalige directie. Laten Vreedzaam, Jones en Parmessar daar gaan”, aldus de minister.

| waterkant | Door: Redactie