• zaterdag 25 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

EAS licht aanpassing elektriciteitstarieven toe

| starnieuws | Door: Redactie

In deze tabel zijn de aanpassingen die per 1 juni gelden, per fase aangegeven. Dit geldt voor alle verbruikers van elektriciteit. De minimumrekening is gelijkgesteld aan het basistarief van de fase. (EAS)

De nieuwe elektriciteitstarieven gaan per 1 juni in. De tarieven zijn tot stand gekomen op basis van adviezen van de EBS Tarievencommissie. De Energie Autoriteit Suriname ( EAS) merkt

op dat deze nieuwe elektriciteitstarieven primair in lijn zijn met de gemaakte afspraken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daarna is er consensus bereikt waardoor de nieuwe elektriciteitstarieven een feit zijn.

Er is een afbouw van de korting van SRD 260 die geldt voor huishoudelijke afnemers over een periode van 6 maanden. De korting voor eenieder gaat naar 0 per eind december. De korting voor de commerciële afnemers van SRD 150 wordt per 1 juni stopgezet. Het overbruggingstarief stopt per 1 juni definitief en is opgenomen in de voorzieningen van de koopkrachtversterking. Zowel het basistarief als het verbruikstarief voor alle

categorieën afnemers worden aangepast. Voor het groot verbruik zal het basistarief met 30% worden aangepast. De minimum rekening zal voortaan gelijkgesteld zijn aan het basistarief van de betreffende fase aansluiting.

De EAS is als onafhankelijke autoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de energiesector, het bewaken van de sectordoelen, het onderzoeken van tarieven en het toezicht houden op de kwaliteit van de dienstverlening en de prestaties van de elektriciteitssector. Uit die hoofde is zij ook belast met uitvoering van de IMF maatregelen de elektriciteitssector betreffende en heeft zij het proces rond de wijziging en het huidige besluit voor wijziging van de energietarieven, nauwgezet gevolgd.Om de begroting van de overheid in balans te brengen en de druk als gevolg van subsidies te verminderen, is het meer dan ooit noodzakelijk dat de subsidies en verrekeningen voor elektriciteit worden teruggebracht naar een niveau dat draaglijk en beheersbaar is. Hierdoor komt er meer geld vrij voor de productie, gezondheidszorg, onderwijs en sociale programma’s. Met de wijziging van de energietarieven is een belangrijke stap hiertoe gemaakt, stelt de EAS. De tariefaanpassingen zijn tevens noodzakelijk voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en het garanderen van duurzame ontwikkeling van de sector. De huidige uitdagingen in de energiesector worden tegelijkertijd structureel aangepakt om de economische groei en ontwikkeling te bevorderen. De EAS zal, als aansturend orgaan in de energiesector, toezicht blijven houden en reguleren, controleren, onze burgers en alle stakeholders in de sector blijven informeren en gevraagd en ongevraagd adviezen blijven geven ten behoeve van de continuïteit in de elektriciteitsvoorziening. In de onderstaande tabellen, worden de overige aanpassingen weergegeven, die onderdeel zijn van het gewijzigd Staatsbesluit, dat per 1 juni geldt.Verbruikstarief (zonder onderscheid tussen laag- en hoogtarief) per juni 2023

Verbruikstarief (bij onderscheid tussen laag- en hoogtarief) per juni 2023

| starnieuws | Door: Redactie