• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dementiecafé’s: Een creatieve benadering van zorg en ondersteuning

| dagblad suriname | Door: Redactie

In Suriname is de Stichting Alzheimer druk bezig om haar plaats in het land te herpositioneren. Volgens Kristine Luckman, voozitter van de stichting, zijn er naar schatting 3.000 mensen die lijden aan een vorm van dementie. Hoewel dementie nog niet genezen kan worden, kan het zeker behandeld worden. Uit recente gegevens blijkt dat ongeveer 12 procent van de Surinaamse bevolking ouder dan 60 jaar is en lijdt aan dementie.

Japan

In Japanse dementiecafé’s maken ze van vergeten bestellingen een onderdeel van de service. Deze café’s, zoals het Oranjedag Sengawa Café in een buitenwijk van Tokio, huren ouderen met dementie in om maandelijks

als servers te werken. Dit initiatief is bedoeld om dementiepatiënten een veilige en inclusieve omgeving te bieden waarin ze contact kunnen maken met anderen, zich nuttig kunnen voelen en een gevoel van zinvolheid kunnen ervaren. Hierdoor hopen ze de voortgang van dementie te vertragen, aangezien er geen genezing bekend is voor deze neurodegeneratieve aandoening. 

Ongeveer 30 procent van de Japanse bevolking boven de 65 jaar lijdt aan dementie, en dit aantal zal naar verwachting alleen maar toenemen. Dementiecafé’s zijn een creatieve manier om zorg te verlenen aan deze groeiende groep patiënten, terwijl Japan ook andere programma’s en diensten heeft opgezet om

mensen met dementie te ondersteunen.

De behoefte aan zorg voor dementiepatiënten en de kosten van ouderenzorg vormen uitdagingen voor Japan in een vergrijzende samenleving, en initiatieven zoals deze proberen deze uitdagingen aan te pakken.

| dagblad suriname | Door: Redactie