• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wet Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname wordt herzien met oog op olieinkomsten 

| dagblad suriname | Door: Redactie

In de voorbije dagen is naar aanleiding van mededelingen van de oliemaatschappij TotalEnergies over de start van de voorontwerpstudies voor de productieontwikkeling van twee olievelden in Blok 58, de noodzaak aangehaald voor herziening van de in 2017 goedgekeurde Wet Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname (SSFS). 

Het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname is een soort spaarpot waarin de staat een deel van de meer-inkomsten uit de exploitatie van natuurlijke minerale hulpbronnen stort. Uit dit  fonds kunnen onder bepaalde condities worden geput om onvoorziene uitgaven te dekken, en om een buffer te vormen voor financiering van ontwikkelingen van toekomstige generaties. Het is de bedoeling uit

dit fonds de overheidsfinanciën te beschermen tegen scherpe prijsfluctuaties op de internationale markt voor mijnbouwproducten, en tegen onvoorziene extra uitgaven in een noodsituatie bij een nationale ramp. 

“Tevens dient dit fonds om de diversificatie van de staatsinkomsten te bevorderen en een permanente inkomstenstroom voor latere Surinaamse generaties te genereren. De middelen van het Fonds worden gevormd door stortingen, met name in periodes waarin de inkomsten uit de mijnbouwsector toenemen”, zo staat in de Memorie van Toelichting van de in 2017 tijdens de vorige regering goedgekeurde wet. Daarin wordt niet gesproken over inkomsten uit de op handen zijnde ontwikkelingen in de olieindustrie en zeker niet de te verwachten miljarden inkomsten in de naaste toekomst.

Herziening wet

Staatsolie-directeur Anand Jagesar zei onlangs in de media, dat het Spaar- en Stabilisatiefonds aan herziening toe is. De wetgeving wordt opnieuw bekeken en er zijn al de eerste stappen gezet om de wet aan te passen. De herziening van de wet is bedoeld om het fonds op een ander niveau te brengen. Een concept van de wetswijziging wordt nu met de regering besproken, alsook met de IDB (Inter-American Development Bank). die adviseur is van het Fonds. Er is tot nog toe geen geld gestopt in het fonds vanwege de economische situatie die is ontstaan sinds de instelling ervan.

De eerste inkomsten voor de staat uit de olieindustrie zullen pas in 2028 een feit zijn. Pas dan komen stortingen in het fonds aan de orde. Door de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van olieproductie kunnen volgens directeur Jagessar de grote inkomsten vanuit Staatsolie wel naar het fonds.

Sovereign Wealth fondsen

Suriname is gezegend met een rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen, waarvan de meesten niet oneindig en niet hernieuwbaar zijn. In het verleden zijn de internationale prijzen voor mineralen erg onderhevig geweest aan schommelingen. Fluctuaties zijn ook in de toekomst te verwachten. Een van de doelen van het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname is om de economie te beschermen tegen deze fluctuaties..

Er zijn een aantal mega sovereign wealth fondsen. Het grootste is de Abu Dhabi Investment Authority. Dit fonds bezit US$ 627 miljard aan reserves. Het tweede grootste is het Overheid Pensioen Fonds (Government Pension Fund) in Noorwegen. Dit fonds heeft US$ 611 miljard op de balans.Daarnaast bestaat er een aantal kleinere sovereign wealth fondsen. Het fonds uit de Verenigde Arabische Emiraten en dat uit Nigeria beheren ongeveer rond de USD 1 miljard.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie