• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP-FRACTIELEIDER GAJADIN | POLITIEKORPS WORDT LANGZAMERHAND CORRUPT”, WIL DRASTISCH INGRIJPEN REGERING

| united news | Door: Redactie

Foto compilatie: Fractievoorzitter Asiskoemar Gajadin van de VHP en het logo van het Korps Politie Suriname (KPS). |Auteur: Wilfred Leeuwin.

Fractievoorzitter Asiskoemar Gajadin van de VHP, heeft de Algemene Politieke Beschouwing, in aanloop naar de begrotingsbehandeling gestart met een dringende oproep aan de regering ervoor te zorgen dat er drastische maatregelen worden genomen bij het Korps Politie Suriname (KPS).

De parlementariër merkt op dat het korps langzamerhand corrupt aan het worden is, wat zijn weerslag heeft op het veiligheidsgevoel in de samenleving.

Gajadin zegt dat Suriname uniek in is dat officieren en onderofficieren van het politiekorps, lid zijn van de politiebond.

De manier waarop

vakbondszaken worden behartigd heeft zijn weerslag op de samenleving. “De interactie naar de samenleving is ongekend, het baart zorgen”, zegt de VHP-fractieleider. Volgens hem is door elke leek van buiten waar te nemen dat de gezagsverhoudingen in het korps ernstig verstoord zijn geraakt.

Gajadin eist van de regering dat met het aangeven dat dit de laatste fase is van deze regeerperiode, de regering met drastische regels komt. Wanneer, volgens hem de bestaande wet – en regelgeving moet worden aangepast, zal dat zo snel als mogelijk moeten plaatsvinden. “Als die regels tekortschieten, moeten we ze aanpassen”, zegt de parlementariër.

Gajadin benadrukt dat het zo niet verder kan. “we hebben een politiekorps en ook andere korpsen nodig waar we 100 procent op kunnen vertrouwen. Hij vindt daarnaast dat het integriteitsvraagstuk van deze korpsen onder het vergrootglas moet worden gebracht. “De integriteitsregels moeten hoog in het vaandel worden gehouden”, zegt hij. Waar het verkeerd gaat mag er geen Tje Poti mentaliteit’, geventileerd worden. Zich rechtstreeks tot president Chan Santokhi wendend zegt Gajadin. “U bent de man van Law and order. Als de functies in de korpsen moeten worden aangepast en worden ingevuld moet dat zo snel als mogelijk gebeuren. “Het is nu tijd om te handelen”, zegt Gajadin.

UNITEDNEWS

 

 

 

| united news | Door: Redactie