• woensdag 24 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OPINIE: ‘Is kroi-poeder wel veilig voor de gezondheid’

| waterkant | Door: Redactie

[INGEZONDEN] – Ik maak mij zorgen over een recente ontwikkeling binnen onze gemeenschap. Het valt mij op dat er een kruidendokter in Suriname is die publiekelijk producten aanbiedt, als hulpmiddel om een partner te scoren. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘kroi poeder en anti-kroidrankje’ waarbij beweerd wordt dat deze zouden helpen bij het behouden van een partner.

Ik vraag mij sterk af wat de ingrediënten zijn van dit product en welke mogelijke gezondheidseffecten het met zich meebrengt. Producten op de markt moeten namelijk worden voorzien van een keurmerk en ingrediënten.

Het is zorgwekkend dat de gemeenschap dit soort producten openbaar kan

aanschaffen zonder dat er enige vorm van toetsing of keuring heeft plaatsgevonden. Waar zijn de warenautoriteiten die deze controle moeten uitvoeren? Als ik kijk naar de Wet SNIV 2021 in Suriname, zoals te lezen is in Artikel 5 over de taken van de Nationale Inspectie Voor Volksgezondheid (NIVS), vraag ik mij af of het anti-kroi drankje aan deze controles is onderworpen.

Natuurlijk heeft het volk het recht om zelf te bepalen wat zij wel of niet koopt, maar tegelijkertijd moeten wij als gemeenschap beschermd worden tegen eventuele malafide ondernemers. Het is belangrijk dat er controle plaatsvindt om misbruik van ons wanhopige

volk te voorkomen, dat steeds extremer op zoek gaat naar oplossingen voor een beter welzijn.

Ik wil hierbij benadrukken dat ik niet beweer dat kruidendokters per definitie slecht zijn, maar ik vraag mij af of er wel controle wordt uitgevoerd zoals het hoort binnen wet en regelgeving: goed bestuur. Laten wij voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van onze gemeenschap, die momenteel wanhopig is en die in extreme mate op zoek is naar oplossingen voor hun welzijn.

Ik herinner mij nog dat het ministerie van Volksgezondheid binnen enkele uren reageerde op een voorlichtingsposter over dengue, waarvan achteraf bleek dat deze poster concept was en slechts gedeeld werd in een app-groep ter verkrijging van advies. Ik wil hiermee niet direct appels met peren vergelijken, maar ik wil wel benadrukken dat autoriteiten altijd waakzaam moeten blijven als het gaat om volksgezondheid.

Ik roep de autoriteiten op om zorgvuldige controles en toetsingen uit te voeren bij zulke producten, om ervoor te zorgen dat de gezondheid van onze gemeenschap niet in gevaar komt. Laten wij samenwerken om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat er alleen betrouwbare en veilige producten op de markt worden gebracht.

Met vriendelijke groet,

Quintis Ristie

| waterkant | Door: Redactie