• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Domeingrond tot 2.500 m kan omgezet worden in eigendom

| starnieuws | Door: Redactie

Eigenaren van domeingronden tot 2.500 vierkante meter kunnen deze omzetten in eigendom.

De regering heeft besloten dat percelen tot 2.500 vierkante meter omgezet kunnen worden in eigendom. Dit besluit is goedgekeurd in de regeringsvergadering woensdag. Eigenaren van deze domeingronden kunnen de grondhuur of erfpacht die zij betalen, nu omzetten in volledig eigendom. Dit besluit heeft tot doel het proces van eigendomsoverdracht van domeingrond aan gerechtigden te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor burgers te vergroten. 

Het raadsvoorstel van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is goedgekeurd op de regeringsvergadering, meldt de woordvoerder van de president. Wat betreft grondhuurvergoedingen heeft het ministerie van

GBB al acht districten bezocht voor het berekenen van deze vergoedingen en verwacht eind dit jaar af te ronden. De districten Saramacca en Nickerie zullen in januari 2024 worden afgerond. Het ministerie heeft alles op schema en zal de resultaten doorsturen naar de Belastingdienst, die vervolgens aanslagen zal versturen naar de burgers. Er zullen publieke aankondigingen worden gedaan via de media, zodat burgers op de hoogte zijn en hun belastingverplichtingen kunnen nakomen.Met deze besluiten wordt de rechtszekerheid voor burgers vergroot en wordt er vormgegeven aan het conversieproces. Het draagt ook bij aan het versterken van eigendomsrechten en de ontwikkeling van
domeingronden. Bovendien worden de opbrengsten van grondconversie gebruikt om sociale programma's uit te voeren en dringende kwesties aan te pakken. De regering zet zich in voor transparantie en een eerlijke behandeling van alle aanvragen voor grondconversie. Het proces zal nauwlettend gevolgd en geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat het de beoogde doelen bereikt, staat in een persbericht.

| starnieuws | Door: Redactie