• vrijdag 21 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Tweeling broer en zus vieren 95ste verjaardag

| waterkant | Door: Redactie

David Robinson en Naomi Robinson, broer en zus tevens tweelingpaar, hebben op zaterdag 11 mei hun 95ste verjaardag gevierd in Suriname. Dit vond plaats in het ressort Blauwgrond in bijzijn van familie, vrienden en kennissen.

Districtscommissaris (dc) van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, bracht samen met de bestuursambtenaren van het ressort, districtsecretaris Harpal en bestuursopzichter Hek de felicitaties over aan het tweelingpaar. De dc overhandigde namens het commissariaat een certificaat aan de tweeling.

Naomi en David zagen het levenslicht op 11 mei 1929 te Paramaribo. Zij zijn geboren uit Alexandrina Margaretha Rijhiner en Eduard Albert Robinson en komen uit een gezin van acht waarvan

Naomi en David nog in leven zijn.

Hun jeugd jaren hebben zij doorgebracht te Paramaribo. Naomi heeft dit als erg plezierig ervaren, ondanks het feit dat zij al op zeer jeugdige leeftijd ziek werd aan haar been en daardoor op elfjarige leeftijd de school heeft moeten verlaten. Met de genade van God heeft zij deze moeilijke periode doorstaan.

Naomi is in haar jongere jaren een hardwerkende vrouw geweest, zowel thuis als buitenshuis. Zij is vanaf 1972 in dienst geweest van de EBG-gemeente. In 1985 boden haar kinderen haar de gelegenheid om naar Nederland te gaan. Deze periode heeft zij als zeer leerrijk

ervaren; het was alsof er een nieuwe wereld voor haar openging.

Van Nederland uit heeft Naomi verschillende andere Europese landen bezocht, waaronder Spanje, Turkije, Duitsland, Frankrijk. Ook was zij lid van verschillende sociale en religieuze verenigingen in Amsterdam, Nederland. In 1996 besloot zij naar Suriname terug te keren om hier haar oude dag door te brengen.

David heeft na zijn GLO en MULO in 1949 zijn hulponderwijzerakte behaald. Hierna heeft hij verschillende belangrijke functies bekleed in het onderwijs, waaronder leerkracht, schoolhoofd en in 1980 is hij benoemd tot hoofdinspecteur van het ministerie van Onderwijs belast met de leiding van het Examenbureau. 

In 1990 is hij benoemd tot hoofd van het Examenbureau en daar is hij werkzaam geweest tot aan zijn pensioen. Hij is een sociaal mens en daarom ook president geweest van Lions Club Paramaribo Noord. Ook heeft hij in het binnenland (Margarita, Saramacca en Carolina) veel scholen gebouwd en geschilderd. Vanwege zijn opvallende persoonlijkheid op verschillende gebieden werd hij op 24 november 1997 benoemd tot Ridder in de orde van de Palm.

In 1965 belastte het Provinciaal Bestuur der EBGS hem met de leiding van het Hendrik Monsels Internaat. Hij heeft daar 10 jaar leidinggegeven. Vele bekenden uit de Surinaamse samenleving zijn hieruit voortgekomen.

Naomi heeft zeven kinderen waarvan zes nog in leven zijn, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn er ook, terwijl David een huwelijk heeft gehad van 65 jaar, en was getrouwd met wijlen Erna Nanette Stuger. Uit het huwelijk zijn 9 kinderen geboren, waarvan drie reeds zijn overleden.

De hobby’s van Naomi zijn lezen, voornamelijk christelijk literatuur en tuinieren, terwijl die van haar paar, lekker eten is.

Broer en zus belijden beide het EBG-geloof. Nadat Naomi terugkeerde naar Suriname, participeerde zij in activiteiten van de kerk, eerst EBG-gemeente Latour en sinds 2004 als lid van de Combékerk. Op dit moment is zij niet meer zo actief als voorheen, omdat haar gezondheid haar niet altijd toelaat om activiteiten bij te wonen.

Naomi dankt God voor de mooie momenten in haar leven en voor het feit dat zij deze bijzondere dag samen met haar broer heeft mogen zien. Ze bidt God voor de gezondheid van haar broer, hun kinderen, zichzelf en overige familieleden. Zij put kracht uit haar geloof en weet dat God altijd aan haar zijde is. Zij kijkt vol vertrouwen uit naar wat de toekomst haar nog zal brengen.

Het leven van David is er één van een erg gelovige 95-jarige, gevuld met vast vertrouwen en geloof in God. Zijn toewijding aan God is belangrijk. Op deze leeftijd heeft hij ook vele ups en downs meegemaakt, maar zijn geloof heeft hem altijd door moeilijke tijden heen geholpen. Hij kijkt terug op een leven vol zegeningen en dankbaarheid voor alles wat God hem heeft gegeven.

| waterkant | Door: Redactie