• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Begrotingstekort voor komend jaar is 4,3%

| starnieuws | Door: Redactie

In de Regeringsvergadering is de begroting voor het komende jaar goedgekeurd. Deze wordt vrijdag aangeboden aan de regering. (Foto: Kabinet van de President)

President Chan Santokhi zal de begroting over 2024 vrijdag tijdens een buitengewone openbare vergadering indienen bij De Nationale Assemblee. Hij zal tevens ook de jaarrede uitspreken. Vooruitlopend op de indiening meldt de regering dat het begrotingstekort 4,3% zal

zijn. Dit is slechts 1% meer dan de internationale norm. De regering beschouwt dit als een mijlpaal. In 2020 was het tekort nog 19% van het Bruto Binnenlands Product.

Maandag is in de regeringsraad de begroting voor 2024 goedgekeurd en de jaarrede is besproken. De drastische daling van het begrotingstekort binnen zo'n korte tijd heeft diepgaande implicaties voor de samenleving. Allereerst zal het een gunstige invloed hebben op de economische groei van het land in het komend jaar. Bovendien wordt verwacht dat de inflatie zal dalen naar 20%, wat een opmerkelijke verbetering is van het percentage van 65%, drie jaar geleden, stelt de regering in een persbericht. De minister van Financiën en Planning, Stan Raghoebarsing heeft tijdens de vergadering bekendgemaakt dat Suriname de review van september heeft gehaald en zal 53 miljoen US dollar aan financiële steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ontvangen. 28 miljoen US dollar daarvan is budgetsteun en het resterende bedrag zal worden besteed aan andere essentiële projecten om de nationale ontwikkeling te ondersteunen. Het IMF heeft de stabiliteit en vastberadenheid van de  regering om economische hervormingen door te voeren, geprezen, in tegenstelling tot sommige andere landen waar vergelijkbare programma's zijn mislukt.Tijdens de vergadering is er ook gesproken over een ontmoeting met vakbonden C-47 en COL, die in een brief aan de regering een ultimatum hebben gesteld over de uitvoering van de btw. De regering zal met de vakbonden samenwerken om een werkbare oplossing te vinden.

| starnieuws | Door: Redactie