• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

KORTGEDINGRECHTER STELT BONDEN OW IN ONGELIJK, ACTIES OPGESCHORT

| dagblad de west | Door: Redactie

De kortgedingrechter heeft gisteren besloten, dat de bonden aangesloten bij het ministerie van Openbare Werken (OW), de acties onmiddellijk moeten opheffen. De minister van OW spande een rechtszaak aan tegen de drie bonden binnen het ministerie omdat zij sedert de vorige week in actie waren.

De actie heeft te maken met de ondersteuning van C-47. De bonden eisen dat de verhoogde energietarieven worden teruggedraaid, daar die een enorme druk zetten op de koopkracht van de werkende klasse.

Het gaat in dezen om de volgende bonden te weten: De Algemene Werknemersorganisatie van het ministerie van Openbare Werken (AWOW), de Bond Personeel Openbaar Groen

en Afvalbeheer (BPOGA en de Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW).

Openbare Werken zegt dat deze actie de dienstverlening vanuit het ministerie ernstig stagneerde en er geen sprake zou zijn van een arbeidsconflict. Het kort geding is 7 mei in behandeling genomen en de rechter heeft beslist dat de werkzaamheden genormaliseerd moeten worden. Dat heeft tot gevolg dat alle bonden tijdens de zitting kenbaar hebben gemaakt, dat ze de acties zouden stoppen en de werkzaamheden zouden hervatten.

| dagblad de west | Door: Redactie