• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Directeur Gonesh: SLM kruipt langzaam uit het dal

| suriname herald | Door: Redactie

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft tijdens de covid-19-pandemie aanzienlijke uitdagingen ondervonden, maar toont veerkracht in haar streven naar herstel. SLM-directeur Steven Gonesh heeft in een vraaggesprek met de Communicatiedienst Suriname (CDS) opgemerkt dat hoewel de luchtvaartsector wereldwijd zwaar is getroffen, de nationale luchtvaartmaatschappij vastberaden is om een solide basis te leggen voor toekomstige groei en ontwikkeling. “Het bedrijf kruipt langzaam uit het dal.”

Gonesh merkte op dat verschillende aspecten moeten worden aangepakt om uit de rode cijfers te komen, waarvan de schuldenlast een van de belangrijkste is. “Het bereiken van een positieve cashflow kan binnen 1 of 2 jaar worden gerealiseerd,

maar dat vereist dat we de juiste stappen nemen op het juiste moment en met de juiste timing.” 

Een positieve cashflow is van vitaal belang vanwege de hoge operationele kosten, investeringen in technologie, en strikte veiligheids- en nalevingsvereisten. De SLM moet in staat zijn om operationele continuïteit te handhaven en zich aan te passen aan marktveranderingen.

De directeur erkende dat het herstelproces van de SLM uitdagend zal zijn, maar benadrukte het belang van samenwerking en dialoog met zowel de vakbond als andere belanghebbenden om een succesvol herstel te garanderen. “De SLM is niet alleen van belang voor haar werknemers, maar ook voor

Suriname. Als het bedrijf zou wegvallen, zien we wat er gebeurt met de ticketprijzen.” 

Gonesh onderstreepte de cruciale rol van de SLM in het behouden van connectiviteit met Suriname, in tegenstelling tot andere maatschappijen die vertrokken vanwege winstbeperkingen. 

“We zijn nog een kleine maatschappij met uitdagingen, maar ik denk dat wat we neerzetten een voorbeeld is voor andere landen in de regio als het gaat om onze prestaties. Laten we het omarmen en de juiste dingen blijven doen, want uiteindelijk is het niet alleen belangrijk voor Suriname, maar het moet ook op commerciële basis goed draaien”, aldus de SLM-topman.

| suriname herald | Door: Redactie