• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

LICHT IN DE TUNNEL VOOR LAGERE INKOMENSGROEPEN?

| dagblad de west | Door: Redactie

Een heel groot deel van de bevolking ontbeert goede huisvesting. Voorgaande regeringen hebben nooit kunnen zorgen voor een duurzame oplossing voor dit probleem. Gelukkig probeert de huidige regering iets aan de woningnood te doen. Volgens hen is goede huisvesting een van de primaire voorwaarden om een kind een goede opvoeding te kunnen geven.

In dat kader heeft president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 28 december, een nieuw bestuur geïnstalleerd bij het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen. Het staatshoofd benadrukte, dat het fonds zijn doelen zoveel mogelijk zal moeten realiseren. De president zei dat het bestuur de nadruk moet leggen op goede huisvesting en conform de bestaande regels moet handelen.

Het bestuur is voor een periode van drie jaar geïnstalleerd en staat onder leiding van de ministeries van Financiën en Planning en Buitenlandse Zaken, Interna-tional Business en Internationale Samenwerking. Het directoraat van Politieke en Beleidsaangelegenheden van het Kabinet van de President en het directoraat van het ministerie van Financiën, zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur.

Het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen werd in 2013 bij Staatsbesluit ingesteld. Het doel van het fonds is het verstrekken van leningen aan lagere inkomensgroepen voor zelfbouw op eigen grond en de koop van sleutelklare woningen bij het fonds. Helaas visten wat leningen betreft, burgers keer op keer achter het net. Een deel van het voormalig bestuur bleek zichzelf wel te verrijken met middelen uit het fonds en wordt thans strafrechtelijk vervolgd.

De samenleving hoopt dat met het nieuwe bestuur, er eindelijk woningen van de grond komen voor bepaalde groepen. Overigens kan niet eenieder in aanmerking komen voor een lening. Er wordt onder andere eerst gedefinieerd wie tot de lage inkomensgroepen behoren en wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een lening.

Maar vooral in deze uitdagende situatie is het meegenomen als mensen die niet bij een bank terecht kunnen voor een lening, geholpen kunnen worden door het fonds. Gezien er een enorme achterstand is, zal het nieuwe bestuur hard moeten werken om het huisvestingsprobleem duurzaam op te lossen.

| dagblad de west | Door: Redactie