• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF: Caribische economieën veerkrachtig, meer groei nodig

| starnieuws | Door: Redactie

Een sterker macro-economisch beleid ligt gedeeltelijk ten grondslag aan de veerkracht van economieën in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, aldus het Internationale Monetaire Fonds vrijdag in zijn regionale evaluatie van het westelijk halfrond. Het fonds waarschuwde echter dat de groeicijfers matig blijven en dat de investeringsniveaus historisch laag blijven.

En zelfs nu de werkloosheid in de hele regio ook op een historisch laag niveau ligt, "waarbij de meeste economieën bijna potentieel opereren... is de activiteit in de regio de afgelopen kwartalen over het algemeen gematigd", aldus de directeur van het IMF voor het westelijk halfrond, Rodrigo Valdes.

"Wij

beschouwen de risico's rond deze basisprojectie als grotendeels in evenwicht, en weerspiegelen ook meer evenwichtige mondiale risico's", aldus Valdes.

De mondiale kredietverstrekker ziet de inflatie in de hele regio blijven afnemen, deels als gevolg van snelle maatregelen van de centrale banken in het verleden. In die optiek vindt het fonds echter dat de versoepeling van het monetaire beleid moet worden voortgezet.

"Het zal belangrijk zijn om het tempo van de versoepeling zorgvuldig af te stemmen om een evenwicht te vinden tussen het duurzaam terugbrengen van de inflatie naar het beoogde doel, in de laatste fase, en het vermijden
van een onnodige economische krimp", aldus Valdes.

Eerder deze week verhoogde het IMF zijn visie voor 2024 op de economische productiegroei voor Latam en het Caribisch gebied enigszins naar 2,0% ten opzichte van de januariprognose van 1,9%, waarbij in beide gevallen werd opgeroepen tot een vertraging vergeleken met de groei van 2,3% van vorig jaar.

De algemene groeivertraging is deels te wijten aan lagere groeicijfers in de grootste economieën van de regio, Mexico en Brazilië.

Overheidsschuld een probleem
Zelfs nu de meeste economieën in de regio de stimuleringsmaatregelen als gevolg van de economische schok van de pandemie hebben ingetrokken, is het fonds bezorgd dat de plannen voor begrotingsconsolidatie nu worden opgeschort.

"Nu de staatsschulden hoog zijn, moet het begrotingsbeleid zich richten op het opnieuw opbouwen van beleidsruimte", aldus Valdes. "Tijdige budgettaire verkrapping zal ook een snellere normalisatie van het monetaire beleid mogelijk maken."

Valdes verwees naar de "urgentie" om de groei in de regio te versnellen, wat met een gemiddelde van 2% op de middellange termijn niet genoeg is om de welvaart mogelijk te maken of te spreiden.

Met de "hoge niveaus van armoede en ongelijkheid in de regio", zei Valdes, "zou het behoud van de sociale cohesie een centraal onderdeel moeten zijn van de begrotingsconsolidatieplannen."

Vorige week heeft de Wereldbank haar economische groeivoorspelling voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied voor 2024 verlaagd naar 1,6% ten opzichte van de eerdere schatting van 2,3%, omdat de regio nog steeds achterblijft bij de groeicijfers die in andere delen van de wereld worden geregistreerd.

| starnieuws | Door: Redactie