• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Decembermoorden voor 41ste keer herdacht

| dagblad suriname | Door: Redactie

Nabestaanden kijken uit naar finale vonnis later deze maand

De 8 decembermoorden van 1982, zijn vrijdag voor de 41ste keer herdacht. Zoals inmiddels gebruikelijk vond er een bloemenhulde plaats bij Bastion Veere, de plek waar de kogelinslagen nog te zien van de donkere dagen in december 1982. De herdenking begon met voorgangers van verschillende geloofsovertuigingen en er werden gedichten gepresenteerd. Het leed en verdriet is nog altijd voelbaar.

Bij de bloemenhulde waren nabestaanden en notabelen aanwezig. President Chandrikapersad Santokhi was niet aanwezig bij de hulde. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk liet de bloemenhulde aan zich voorbij gaan. De hoogste regeringsautoriteit was minister Kenneth

Amoksi van Justitie en Politie. De ambassadeurs van Nederland en de VS waren wel zoals gebruikelijk aanwezig. 

Respect voor nabestaanden

In zijn toespraak gaf Sunil Oemrawsingh, voorzitter van Stichting 8 december 1982 en nabestaande aan, dat op deze dag de nagedachtenis van de slachtoffers wordt geëerd.

“Wij tonen ons diepste respect voor de nabestaanden die jarenlang strijden voor gerechtigheid. In het bijzonder willen we een bijzondere ode brengen aan de weduwen van deze slachtoffers. Zij hebben, ondanks het ontbreken van vaders in huis, hun gezinnen met vastberadenheid en heel veel liefde opgevoed tot goede burgers. Hun toewijding en kracht vormen een bron van

inspiratie voor ons allen.

Het is hartverscheurend te beseffen dat de ouders van bijna alle vijftien slachtoffers het leed niet hebben overleefd en gerechtigheid voor hun zonen nooit hebben kunnen aanschouwen. De diepe pijn van dit gemis, en het onvervulde verlangen naar gerechtigheid dragen de families met zich mee, elke uur en elke dag van hun leven.”

Zelfamnestie 

Volgens Oemrawsingh zijn er anno 2023 nog slechts 5 verdachten over van de oorspronkelijke 25.

Het 8 decemberstrafproces, dat op 30 november 2007 begon, was een flikkering van hoop voor velen die verlangden naar gerechtigheid. Dit proces is niet zonder obstakels geweest. Er werden vele vertragingstechnieken toegepast en zelfs gepoogd om het hele strafproces te stoppen. De aanname van de `zelfamnestiewet 2012 ` door de wetgevende macht heeft Suriname nationaal en internationaal te schande gezet.

Oemrawsingh vervolgde; “Wij verwachten dat op 20 december 2023 het rechtsproces aangaande het 8 decembermoordproces tot een einde zal komen. Dit moment draagt een gewicht van zowel gerechtigheid als hoop voor de nabestaanden en het volk van Suriname. Het is een moment van toetsing en van reflectie, herinnering en rouw. Het is ook een moment om te erkennen dat gerechtigheid niet altijd snel of gemakkelijk komt, en dat het juist daarom belangrijk is om te blijven strijden voor wat juist is.” 

Hij zei verder: “Aan het gehele volk van Suriname wil ik zeggen. dat dit proces niet alleen gaat over het verleden, maar ook over de toekomst. Het is een moment waarop we als natie kunnen reflecteren op onze waarden, onze veerkracht en onze toewijding aan gerechtigheid. Ongeacht de uitkomst van het vonnis, laten wij vasthouden aan de principes die ons als samenleving verenigen: gerechtigheid, waarheid en respect voor de rechtsstaat. Laten we als natie samen verder gaan, met compassie en vastberadenheid, in de richting van een Suriname waarin gerechtigheid, vrede en eenheid zegevieren als een eeuwigdurend eerbetoon aan onze vijftien helden,” aldus Oemrawsingh. 

| dagblad suriname | Door: Redactie