• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BANKENSECTOR VOORSTANDER VAN NIEUWE SRD OM INFLATIE TE TACKELEN

| united news | Door: Redactie

Foto: Rafiek Sheorajpanday, algemeen directeur van de Hakrinbank 

Het uitgeven van nieuwe coupures is een effectieve maatregel om de inflatie te stuiten en de Surinaamse Dollar (SRD) te versterken. De monetaire autoriteiten zullen bij zo’n operatie dan minder cashgeld in omloop moeten brengen.

Dit voorstel is door de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) voorgelegd aan de regering. Het gaat niet om een nieuwe munteenheid, maar een operatie om ‘overtollig’ cashgeld terug in de kluis van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te krijgen.

“Je hoeft geen nieuwe munteenheid, het blijft SRD, maar wel nieuwe coupures uitgeven. Doe die omwisselingsoperatie. Maak zichtbaar waar die cashmiddelen

in die samenleving zijn. Maak daarover afspraken”, zegt Rafiek Sheorajpanday, algemeen directeur van de Hakrinbank NV.

Volgens het bestuurslid van de SBV staan de banken open voor dit voorstel en zijn bereid mee te werken indien het wordt overgenomen door de monetaire autoriteiten. “Banken zijn bereid om ook afspraken te maken met betrekking tot de toegankelijkheid binnen de kaders van de regelgeving en de risico’s, waardoor we de effectiviteit en ook het succes kunnen verbeteren.”

Het voorstel van de bankiers is met de CBvS besproken. Die zegt het idee te zullen bestuderen, samen met andere beleidsinstrumenten die er voor de hand liggen

om de inflatie te stuiten. 

Feit is dat er momenteel nog te veel cashgeld in omloop is, en het terughalen zeer moeizaam verloopt. Via de Open Markt Operaties (OMO’s) wordt getracht de chartale geldhoeveelheid terug te brengen met onder andere termijndeposito’s. Deze loopt goed, maar meer in de girale sfeer. Het cashgeld komt nog onvoldoende binnen bij de CBvS.

Via de termijndeposito’s hoopte de CBvS dat de algemene banken ook zelf producten zouden ontwikkelen om cashgeld op te halen. “De effectiviteit van de OMO’s zouden groter kunnen zijn als die twee elementen sterker naar voren waren gekomen. Vanuit het bankwezen is erop gewezen dat een belangrijk deel van de liquiditeit cash is, en cash die in die samenleving is.

Dan is het toch best moeilijk en lastig om op kort termijn wat aan te doen. Daar is echt een lange termijn aanpak voor nodig om die middelen weer binnen het systeem te krijgen”, aldus Sheorajpanday.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie