• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wat stelt de koopkracht versterking van SRD 1800 tegenwoordig voor?

| dagblad suriname | Door: Redactie

De regering is dit jaar gestart met het uitvoeren van het programma koopkracht versterking in het kader van het sociaal vangnet ter bestrijding van armoede. Er werd aangegeven dat er rond 40.000 tot 60.000 huishoudens en personen in aanmerking zouden komen voor het ontvangen van SRD1800 als koopkracht versterkende hulpmiddel. Dit bedrag betreft een subsidie voor de zeven essentiële goederen en diensten, waaronder brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Ruim 73.000 personen hebben zich bij de fysieke én online-registraties geregistreerd voor de koopkracht versterking, namelijk personen met een beperking, senioren en sociaal zwakke huishoudens die minder dan SRD6000

verdienen.

Wij zijn enkele maanden verder, de inflatie en alle prijzen in de winkels zijn omhoog, dus ook de kosten voor benzine- en nutsvoorzieningen hebben een flinke stijging waargenomen.

Het is bizar om te denken dat de burgers moeten wachten op een maandelijkse koopkracht versterking, wat heel weinig van de maandelijkse kosten dekt. Als er een snelle kostenplaatje wordt gemaakt, dan komt men voor een normale huishouden van twee volwassenen en twee kinderen al gauw boven het bedrag van SRD1800 aan maandelijkse uitgaven voor brandstof, elektra, water, gas, voeding, transport en medicamenten. De maandelijkse benzinekosten alleen, zijn al boven de SRD1800 per

maand.

Recentelijk circuleerde een bericht van een leerkracht op social media, waarbij zij aangaf dat haar maandelijkse uitgaven ver boven haar maandelijkse inkomsten komen te staan. Zij kwam met een berekening op basis van nutsvoorzieningen, huishouding, voeding, kleding en ontspanning al gauw op een bedrag rond de SRD8000 per maand.

Een groot aantal senioren burgers, die alleen afhankelijk zijn van hun AOV gelden, zijn nu ook afhankelijk van de maandelijkse koopkracht versterking. Ook voor deze groep zijn er hoge kosten aan verbonden, zoals huishouding, vervoer, medicamenten, verzorging en dergelijke.

Waarmee is de regering dus bezig, wanneer zij uitspraken doet over het kunnen betalen van de verhoogde nutsvoorzieningen, met het bedrag van de koopkracht versterking?

Dagelijks blijkt uit de reacties van burgers, dat ook zij die meer dan SRD 8000 per maand verdienen, vanwege de hoge uitgavenpost niet in staat zijn de maandelijkse lasten te dragen. De regering had voornemens om de inkomensgrens van SRD 6.000 bij te stellen naar SRD 8.000 of meer. Vooralsnog is er daarover geen besluit vanuit de regering.

SD

| dagblad suriname | Door: Redactie