• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

O P S P O R I N G: FREEMAN, VINCENT ROBERT alias VINSA PAK

| KPS | Door: Redactie

O P S P O R I N G

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte met de volgende personalia:

————————–FREEMAN, VINCENT ROBERT alias VINSA PAK————————————–geboren op 18 maart 1978 te Saramacca en wonende aan de Grasmusweg nummer 11 te Bernarddorp.

FREEMAN, VINCENT ROBERT ALIAS VINSA PAK voornoemd wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan poging moord; poging doodslag; diefstal met geweldpleging; opzettelijke vrijheidsberoving; vuurwapenwet e.a. de artikelen 349 jo 70; 347 jo 70; 372; 342 e.a. van het Surinaams Wetboek van Strafrecht en de Vuurwapenwet.

DE VERDACHTE IS

VUURWAPEN GEVAARLIJKGenoemde verdachte was samen met nog zeker tien andere mannen op dinsdag 02 mei 2023 in of nabij het dorp Pikin Saron op het concessie gebied van NV. Grassalco te Maripaston alsook in of nabij het dorp Bigi Poika, die de voornoemde strafbare feiten moet hebben gepleegd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Kapitale Delicten op het telefoonnummer 403645; de Command Center (CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Paramaribo, 19 September 2023,

De Procureur- Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname,namens deze,De hoofdinspecteur van politie,

D.

Lieveld

| KPS | Door: Redactie