• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Verklaring Zijin naar aanleiding van ramp in haar concessiegebied

| dagblad suriname | Door: Redactie

Met diepe droefheid heeft Rosebel Gold Mines (RGM) kennis genomen van het tragische incident dat plaatsvond binnen ons concessiegebied, waarbij een aantal porknokkers vast kwam te zitten in een ingestorte illegale tunnel. Ons oprechte medeleven gaat uit naar de families van degenen die getroffen zijn door dit fatale incident. De veiligheid en het welzijn van alle individuen binnen ons concessiegebied blijft de topprioriteit van RGM. Momenteel wordt er gezocht naar overlevenden en wordt al het benodigde materieel, veiligheids- en medisch personeel vanuit RGM ingezet bij de reddingsoperatie.

Wij zijn al geruime tijd in gesprek met de Surinaamse autoriteiten, waarbij wij herhaaldelijk

de gevaren van illegale goudwinning hebben benadrukt. Wij betreuren het ten zeerste dat vooral in het Matawai-gebied de afgelopen maanden sprake is geweest van een toename van levensbedreigende praktijken van porknokkers. Er zijn eerder dit jaar verschillende pogingen ondernomen om deze gevaarlijke situatie aan te pakken. In oktober hebben we geprobeerd de porknokkers uit het gebied te verwijderen door een officieel verzoek tot uitzetting in te dienen bij de regeringsautoriteiten, dat vervolgens werd ingewilligd. Niettemin heeft dezelfde groep porknokkers zich opnieuw gevestigd in het betreffende gebied, ondanks eerdere politieoptreden om ze te verwijderen. Dit resulteerde helaas in het tragische incident
dat plaatsvond.

Om passende maatregelen en effectieve oplossingen voor dit probleem te vinden, hadden we vanochtend (Red. maandagochtend) opnieuw een gesprek met vicepresident Ronnie Brunswijk. Helaas ontvingen we kort na deze belangrijke bijeenkomst verontrustend nieuws over het instorten van een tunnel in het Matawai-gebied. Dit tragische incident dient als een aangrijpende herinnering aan de inherente risico’s en gevaren van deelname aan onverantwoorde goudwinning.

Illegale goudwinning brengt niet alleen de levens van de betrokkenen in gevaar, maar brengt ook aanzienlijke milieurisico’s met zich mee en ondermijnt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die we gezamenlijk proberen te bereiken. Wij zullen daarom ook vanuit RGM alles doen wat nodig is om het bewustzijn over de gevaren van illegale goudwinning te vergroten en onze medewerking verlenen aan de Surinaamse autoriteiten om dit probleem aan te pakken en maatregelen te nemen om verdere tragedies te voorkomen. Hierbij betuigen wij nogmaals ons medeleven aan de nabestaanden en wensen hen sterkte en sterkte met dit droevige verlies.

| dagblad suriname | Door: Redactie